OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 RDS 플러피 다운 파카 그레이
판매가 249,000원
할인판매가 124,500원 (50% OFF)
자체상품코드 CO2104DP03GR
원산지 인도네시아
상품간략설명 º디자인
남녀노소 장소 불문하고 쉽고 스타일리쉬하게 착용이 가능하며, 우수한 원단, 다운 충전재, 우진 플라스틱 부자재로 품질을 높이고, 높은 보온성과 편의성을 자랑하는 커버낫 대표 다운파카입니다.
L 사이즈 기준 다운 중량 450G

- 커버낫 시그니쳐 써클 로고 자수 아트웍
- 플라스틱 부자재 중 최고 등급인 우진 플라스틱 파츠 사용
- 수납품 이탈을 방지하고 편의성을 고려한 전면 2WAY 포켓 디테일
- 보온성을 고려한 소매 RIB 디테일
- 밑단 엘라스틱 스트링을 사용하여 두가지 실루엣 연출 가능
- 다양한 수납을 고려한 내부 메쉬 포켓 디테일
- 내부 3M 스카치 아트웍 프린트

º원단
Outshell
Polyester 100%
고중량 보아 소재로 풍성한 부클의 따뜻한 외관과 부드러운 촉감이 특징이며 보온성이 탁월합니다.
Lining
Polyester 100%
가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완.


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 60, 가슴 : 66, 어깨 : 54, 소매 : 56
M - 총장 : 69, 가슴 : 68.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 63
L - 총장 : 71, 가슴 : 71, 어깨 : 57, 소매 : 64
XL - 총장 : 73, 가슴 : 73.5, 어깨 : 58.5, 소매 : 65

RELATED PRODUCTS

º디자인
남녀노소 장소 불문하고 쉽고 스타일리쉬하게 착용이 가능하며, 우수한 원단, 다운 충전재, 우진 플라스틱 부자재로 품질을 높이고, 높은 보온성과 편의성을 자랑하는 커버낫 대표 다운파카입니다.
L 사이즈 기준 다운 중량 450G

- 커버낫 시그니쳐 써클 로고 자수 아트웍
- 플라스틱 부자재 중 최고 등급인 우진 플라스틱 파츠 사용
- 수납품 이탈을 방지하고 편의성을 고려한 전면 2WAY 포켓 디테일
- 보온성을 고려한 소매 RIB 디테일
- 밑단 엘라스틱 스트링을 사용하여 두가지 실루엣 연출 가능
- 다양한 수납을 고려한 내부 메쉬 포켓 디테일
- 내부 3M 스카치 아트웍 프린트

º원단
Outshell
Polyester 100%
고중량 보아 소재로 풍성한 부클의 따뜻한 외관과 부드러운 촉감이 특징이며 보온성이 탁월합니다.
Lining
Polyester 100%
가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완.


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 60, 가슴 : 66, 어깨 : 54, 소매 : 56
M - 총장 : 69, 가슴 : 68.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 63
L - 총장 : 71, 가슴 : 71, 어깨 : 57, 소매 : 64
XL - 총장 : 73, 가슴 : 73.5, 어깨 : 58.5, 소매 : 65
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
RDS 플러피 다운 파카 그레이 수량증가 수량감소 249000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

정****
2022-02-15 22:29:44
정****
2021-12-31 19:45:15
백****
2021-12-19 15:00:16
  1. 1