OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 PERTEX 패커블 윈드브레이커 자켓 핑크
판매가 139,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 69,500원 (50% 할인)
  • 기간할인
쿠폰적용가 132,050원 (10.0% 할인)
자체상품코드 CO2201JK17PI
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
PERTEX Quantum 초경량 소재를 사용해 한여름에도 착용 가능하며, 일상 스타일링과 가벼운 레저 활동에도 활용 가능한 PERTEX 패커블 윈드브레이커 자켓.
-YKK 나일론 지퍼 / 가벼우면서 내구성이 뛰어난 YKK사의 나일론 지퍼를 사용했습니다.
-엘라 스트링 & 우진 플라스틱 파츠 / 엘라 스트링과 플라스틱 파츠로 손쉽게 밑단 사이즈 조절이 가능합니다.
-패커블 포켓 / 다양한 활동에 사용 가능한 후면 포켓으로 패커블이 가능하여, 휴대가 용이하고 일상생활과 가벼운 레저 활동에도 활용 가능합니다.
-접밴드 디테일 / 소매와 후드에 접밴드를 사용해 활동성과 편의성을 높였습니다.

º원단
겉감 - PERTEX / Nylon 100%
PERTEX 소재 라인인 Quantum 중 경량 제품에 최적화된 Quantum Air 카테고리의 소재를 사용하여, 가볍고 인열강도가 높아 내구성이 강한 특징을 지녔습니다.
DWR 가공을 하여 발수도가 높고 드라이한 터치감과 뛰어난 스트레치성을 가져 활동 시 탁월한 착용감을 높였습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 60, 어깨 : 52.5, 소매 : 64
M - 총장 : 68, 가슴 : 62.5, 어깨 : 54, 소매 : 65
L - 총장 : 70, 가슴 : 65, 어깨 : 55.5, 소매 : 66
XL - 총장 : 72, 가슴 : 67.5, 어깨 : 57, 소매 : 67
º디자인
PERTEX Quantum 초경량 소재를 사용해 한여름에도 착용 가능하며, 일상 스타일링과 가벼운 레저 활동에도 활용 가능한 PERTEX 패커블 윈드브레이커 자켓.
-YKK 나일론 지퍼 / 가벼우면서 내구성이 뛰어난 YKK사의 나일론 지퍼를 사용했습니다.
-엘라 스트링 & 우진 플라스틱 파츠 / 엘라 스트링과 플라스틱 파츠로 손쉽게 밑단 사이즈 조절이 가능합니다.
-패커블 포켓 / 다양한 활동에 사용 가능한 후면 포켓으로 패커블이 가능하여, 휴대가 용이하고 일상생활과 가벼운 레저 활동에도 활용 가능합니다.
-접밴드 디테일 / 소매와 후드에 접밴드를 사용해 활동성과 편의성을 높였습니다.

º원단
겉감 - PERTEX / Nylon 100%
PERTEX 소재 라인인 Quantum 중 경량 제품에 최적화된 Quantum Air 카테고리의 소재를 사용하여, 가볍고 인열강도가 높아 내구성이 강한 특징을 지녔습니다.
DWR 가공을 하여 발수도가 높고 드라이한 터치감과 뛰어난 스트레치성을 가져 활동 시 탁월한 착용감을 높였습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 60, 어깨 : 52.5, 소매 : 64
M - 총장 : 68, 가슴 : 62.5, 어깨 : 54, 소매 : 65
L - 총장 : 70, 가슴 : 65, 어깨 : 55.5, 소매 : 66
XL - 총장 : 72, 가슴 : 67.5, 어깨 : 57, 소매 : 67
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
PERTEX 패커블 윈드브레이커 자켓 핑크 수량증가 수량감소 139000 (  2090)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다