OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 [슈화 착용] 우먼 시어나일론 윈드브레이커 쇼츠 화이트
판매가 69,000원
할인판매가 41,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2402SO73WH
원산지 해외 인도네시아
상품간략설명 º디자인
가벼운 나일론 소재를 사용해 여름철 데일리로 편안하게 착용할 수 있는 숏기장의 우먼 시어나일론 윈드브레이커 쇼츠
- SS 시즌에 적합한 가벼운 나일론 소재 사용
- 기본적인 생활 방수가 가능
- 여름철 일상 또는 레저용으로 다양하게 착용 가능
- 허리 스트링으로 사이즈 조절이 가능
- 사이드 포켓과 후면 포켓으로 실용성이 좋은 아이템
- 커버낫 우먼 라인 메인로고 고무 와펜 디자인 포인트

º원단
겉감 - Nylon 100%
안감 - Polyester 100%

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 35, 허리 : 35, 엉덩이 : 51, 밑위 : 27.5, 밑단 : 30
WM - 총장 : 36.5, 허리 : 37.5, 엉덩이 : 53.5, 밑위 : 28.1, 밑단 : 31
º디자인
가벼운 나일론 소재를 사용해 여름철 데일리로 편안하게 착용할 수 있는 숏기장의 우먼 시어나일론 윈드브레이커 쇼츠
- SS 시즌에 적합한 가벼운 나일론 소재 사용
- 기본적인 생활 방수가 가능
- 여름철 일상 또는 레저용으로 다양하게 착용 가능
- 허리 스트링으로 사이즈 조절이 가능
- 사이드 포켓과 후면 포켓으로 실용성이 좋은 아이템
- 커버낫 우먼 라인 메인로고 고무 와펜 디자인 포인트

º원단
겉감 - Nylon 100%
안감 - Polyester 100%

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 35, 허리 : 35, 엉덩이 : 51, 밑위 : 27.5, 밑단 : 30
WM - 총장 : 36.5, 허리 : 37.5, 엉덩이 : 53.5, 밑위 : 28.1, 밑단 : 31
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

  • 우먼 시어나일론 패커블 윈드브레이커 점퍼 화이트

    159,000원

    111,300원

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[슈화 착용] 우먼 시어나일론 윈드브레이커 쇼츠 화이트 수량증가 수량감소 69000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다