OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 리버시블 쉐르파 집업 자켓 아이보리
판매가 129,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 77,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2203JK02IV
원산지 해외 베트남
상품간략설명 º디자인
가볍고 편하게 걸칠 수 있는 플리스 아이템으로 남녀노소 스타일링이 편하고 리버시블 디자인으로 두 가지 스타일로 활용이 가능한 리버시블 쉐르파 집업 자켓.
A면
-YKK 비슬론 & 코일 지퍼 / YKK 지퍼를 사용하여 가벼우면서도 견고한 것이 특징입니다.
-커버낫 라벨 자수 와펜 / 어센틱 로고 라벨을 와펜으로 개발하여 포인트를 주었습니다.
-소매 디테일 / 소매 접밴드 디테일을 사용하여 활동성과 보온성을 높였습니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.
B면
-로고 직조 와펜 & 직자수 / 몸 판에 로고 직조 와펜과 자수를 사용해 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 벨크로를 활용한 아웃 포켓을 적용시켜 수납과 편리성을 높였습니다.

º원단
A면
POLYESTER 80% ACRYLIC 20% / 고중량 보아 소재로 풍성한 부클의 따뜻한 외관과 부드러운 촉감이 특징이며 보온성이 탁월합니다.
B면
POLYESTER 100% / POLY 50D FULL-DULL 원사를 고밀도로 제직하여 구김이 적고, 간단한 레저 활동에 적합하며, 무게는 가벼우면서 보온성이 높습니다.
충전재
POLYESTER 100%

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 60, 어깨 : 50, 소매 : 61.5
M - 총장 : 68, 가슴 : 62.5, 어깨 : 51.5, 소매 : 62.5
L - 총장 : 70, 가슴 : 65, 어깨 : 53, 소매 : 63.5
XL - 총장 : 72, 가슴 : 67.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 64.5
XXL - 총장 : 72, 가슴 : 70, 어깨 : 56, 소매 : 65.5

º출시일 : 2022.09.08
º디자인
가볍고 편하게 걸칠 수 있는 플리스 아이템으로 남녀노소 스타일링이 편하고 리버시블 디자인으로 두 가지 스타일로 활용이 가능한 리버시블 쉐르파 집업 자켓.
A면
-YKK 비슬론 & 코일 지퍼 / YKK 지퍼를 사용하여 가벼우면서도 견고한 것이 특징입니다.
-커버낫 라벨 자수 와펜 / 어센틱 로고 라벨을 와펜으로 개발하여 포인트를 주었습니다.
-소매 디테일 / 소매 접밴드 디테일을 사용하여 활동성과 보온성을 높였습니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.
B면
-로고 직조 와펜 & 직자수 / 몸 판에 로고 직조 와펜과 자수를 사용해 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 벨크로를 활용한 아웃 포켓을 적용시켜 수납과 편리성을 높였습니다.

º원단
A면
POLYESTER 80% ACRYLIC 20% / 고중량 보아 소재로 풍성한 부클의 따뜻한 외관과 부드러운 촉감이 특징이며 보온성이 탁월합니다.
B면
POLYESTER 100% / POLY 50D FULL-DULL 원사를 고밀도로 제직하여 구김이 적고, 간단한 레저 활동에 적합하며, 무게는 가벼우면서 보온성이 높습니다.
충전재
POLYESTER 100%

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 60, 어깨 : 50, 소매 : 61.5
M - 총장 : 68, 가슴 : 62.5, 어깨 : 51.5, 소매 : 62.5
L - 총장 : 70, 가슴 : 65, 어깨 : 53, 소매 : 63.5
XL - 총장 : 72, 가슴 : 67.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 64.5
XXL - 총장 : 72, 가슴 : 70, 어깨 : 56, 소매 : 65.5

º출시일 : 2022.09.08
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
리버시블 쉐르파 집업 자켓 아이보리 수량증가 수량감소 129000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


정****
2021-11-30 13:21:23
전****
2020-01-30 19:17:32
  1. 1