OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 어센틱 메신저백 블랙
판매가 85,000원
할인판매가 76,500원 (10% OFF)
자체상품코드 CO2400CB01BK
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
커버낫 로고 와펜 포인트가 들어간 간결한 수납공간 구성의 어센틱 메신저백.
- 넉넉한 용량과 간결한 수납 구성으로 일상의 다양한 활동에서 사용이 가능합니다.
- 별도의 노트북 수납부가 있으며, 등판 지퍼를 통해 즉각적으로 수납이 가능합니다.
- 전면 지퍼 포켓을 이용해 수납력을 키웠으며, 덮개 아래 지퍼 포켓을 이용해 작은 소지품을 보관하기에 용이합니다.
- 에어팟 파우치를 함께 구성하여 실용성을 높였으며, 전면 D 링을 활용해 부착할 수 있습니다.
- 에어메쉬 어깨 패드가 적용되어 무게 부담을 줄여줍니다.
- 내부 노트북 수납부를 이용해 15인치 노트북까지 수납이 가능합니다.

º원단
겉감 - REPREVE (POLYESTER 100%)
안감 - REBOYARN (POLYESTER 100%)
미국 UNIFI 사의 리사이클 소재 브랜드 이름으로 매년 200억 병 이상의 PET 병을 재활용하는 리사이클 소재 전문 회사입니다.
버려지는 PET 병을 재활용하여 만든 재생 폴리에스터 원사를 이용해 제직한 친환경 원단이며, 일반 폴리 원단보다 광택감 및 내마모성이 좋고, 인장강도가 높아 견고하며 가볍습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 48, 세로 : 32, 폭 : 14
º디자인
커버낫 로고 와펜 포인트가 들어간 간결한 수납공간 구성의 어센틱 메신저백.
- 넉넉한 용량과 간결한 수납 구성으로 일상의 다양한 활동에서 사용이 가능합니다.
- 별도의 노트북 수납부가 있으며, 등판 지퍼를 통해 즉각적으로 수납이 가능합니다.
- 전면 지퍼 포켓을 이용해 수납력을 키웠으며, 덮개 아래 지퍼 포켓을 이용해 작은 소지품을 보관하기에 용이합니다.
- 에어팟 파우치를 함께 구성하여 실용성을 높였으며, 전면 D 링을 활용해 부착할 수 있습니다.
- 에어메쉬 어깨 패드가 적용되어 무게 부담을 줄여줍니다.
- 내부 노트북 수납부를 이용해 15인치 노트북까지 수납이 가능합니다.

º원단
겉감 - REPREVE (POLYESTER 100%)
안감 - REBOYARN (POLYESTER 100%)
미국 UNIFI 사의 리사이클 소재 브랜드 이름으로 매년 200억 병 이상의 PET 병을 재활용하는 리사이클 소재 전문 회사입니다.
버려지는 PET 병을 재활용하여 만든 재생 폴리에스터 원사를 이용해 제직한 친환경 원단이며, 일반 폴리 원단보다 광택감 및 내마모성이 좋고, 인장강도가 높아 견고하며 가볍습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 48, 세로 : 32, 폭 : 14
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
어센틱 메신저백 블랙 수량증가 수량감소 85000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다