OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 우먼 데님 트러커 자켓 블루
판매가 139,000원
할인판매가 97,300원 (30% OFF)
자체상품코드 CO2303JK80BL
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
적당한 크롭 기장에 살짝 루즈한 핏감으로 디자인하여 다양한 스타일링이 가능한 우먼 데님 트러커 자켓
- 자체 개발한 로고 각인 켄톤 사용
- 포켓 및 라벨 디제테일 적용을 통한 디자인 포인트 및 활동성 향상
- 뒤 하단에는 비죠 옆 캔톤을 하나 더 추가하여 자유로운 밑단 사이즈 조절 가능

º원단
Cotton 85% Rayon 10% Polyester 5%
데미지 워싱을 거치며 표면에 자연스러운 슬럽감이 레트로한 느낌을 연출할 수 있는 소재, 12,.5OZ의 중량감 있는 데님 소재 입니다.
*데님 특성상 이염에 취약하여 세탁시 밝은 컬러와 구분 필요

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 50, 가슴 : 55, 어깨 : 48, 소매 : 58
WM - 총장 : 52, 가슴 : 57.5, 어깨 : 49.5, 소매 : 59
º디자인
적당한 크롭 기장에 살짝 루즈한 핏감으로 디자인하여 다양한 스타일링이 가능한 우먼 데님 트러커 자켓
- 자체 개발한 로고 각인 켄톤 사용
- 포켓 및 라벨 디제테일 적용을 통한 디자인 포인트 및 활동성 향상
- 뒤 하단에는 비죠 옆 캔톤을 하나 더 추가하여 자유로운 밑단 사이즈 조절 가능

º원단
Cotton 85% Rayon 10% Polyester 5%
데미지 워싱을 거치며 표면에 자연스러운 슬럽감이 레트로한 느낌을 연출할 수 있는 소재, 12,.5OZ의 중량감 있는 데님 소재 입니다.
*데님 특성상 이염에 취약하여 세탁시 밝은 컬러와 구분 필요

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 50, 가슴 : 55, 어깨 : 48, 소매 : 58
WM - 총장 : 52, 가슴 : 57.5, 어깨 : 49.5, 소매 : 59
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
우먼 데님 트러커 자켓 블루 수량증가 수량감소 139000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다