OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 우먼 클로버하트 모크넥 스트링 맨투맨 네이비
판매가 69,000원
자체상품코드 CO2303CR63NA
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
따뜻하고 포근한 느낌의 기모 소재를 사용하여 보온성이 우수하고, 클로버하트 아플리케가 포인트인 우먼 클로버하트 모크넥 스트링 맨투맨
- 목을 살짝 타고 올라가는 모크넥과 라운딩 소매라인이 돋보이는 코쿤 실루엣의 세미 크롭 루즈핏
- 원단과 비슷한 밀도와 중량으로 제작한 립을 사용하여 탄탄한 텐션과 복원력으로 오랫동안 좋은 형태감을 유지
- 우먼 라인의 심볼 로고인 클로버하트를 아플리케로 표현
- 밑단의 스트링과 스토퍼를 활용하여 다양한 실루엣 연출 가능

º원단
Cotton 75% Polyester 25%
원단 안쪽에 피치(기모) 가공을 한 쭈리 원단으로, 무겁지 않은 중량감으로 편직하여 가벼우면서도 포근함이 느껴지는 것이 특징입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 48, 가슴 : 54, 어깨 : 49.5, 소매 : 55
WM - 총장 : 50, 가슴 : 56.5, 어깨 : 51, 소매 : 56
º디자인
따뜻하고 포근한 느낌의 기모 소재를 사용하여 보온성이 우수하고, 클로버하트 아플리케가 포인트인 우먼 클로버하트 모크넥 스트링 맨투맨
- 목을 살짝 타고 올라가는 모크넥과 라운딩 소매라인이 돋보이는 코쿤 실루엣의 세미 크롭 루즈핏
- 원단과 비슷한 밀도와 중량으로 제작한 립을 사용하여 탄탄한 텐션과 복원력으로 오랫동안 좋은 형태감을 유지
- 우먼 라인의 심볼 로고인 클로버하트를 아플리케로 표현
- 밑단의 스트링과 스토퍼를 활용하여 다양한 실루엣 연출 가능

º원단
Cotton 75% Polyester 25%
원단 안쪽에 피치(기모) 가공을 한 쭈리 원단으로, 무겁지 않은 중량감으로 편직하여 가벼우면서도 포근함이 느껴지는 것이 특징입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 48, 가슴 : 54, 어깨 : 49.5, 소매 : 55
WM - 총장 : 50, 가슴 : 56.5, 어깨 : 51, 소매 : 56
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
우먼 클로버하트 모크넥 스트링 맨투맨 네이비 수량증가 수량감소 69000 (  2070)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다