OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 COVERNAT X BOMARKET 우먼 FRUIT 링거 티셔츠 그린
판매가 45,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 31,500원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2302STB3GN
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
"Le Marché de l"été (한 여름의 마켓)" 슬로건과 상큼한 레몬과 자몽을 모티브로 한 COVERNAT x BOMARKET 콜라보레이션 그래픽과 포인트 라벨이 특징인 COVERNAT X BOMARKET 우먼 FRUIT 링거 티셔츠.
- 경쾌하고 발랄하게 연출할 수 있는 크롭기장의 세미 슬림핏으로 제작되었습니다.
- 네크라인과 소매 끝단의 컬러 배색 디테일을 적용하였습니다.
- 책갈피로도 사용할 수 있는 COVERNAT x BOMARKET 콜라보레이션 행택이 특징입니다.

º원단
ORGANIC COTTON 100%
농약이나 화학비료를 사용하지 않은 건강한 토양에서 유기농법으로 재배한 오가닉 면화를 원사부터 시작하여 원단 가공단계를 통하여 환경 유해성을 최소화 하도록 생산된 친환경 원사로, 일반 코튼에 비해 더욱 부드럽고 순해 피부에 자극을 주지않는 장점이 있기에 아토피나 알러지 등의 피부 트러블이 있어도 사용 가능한 원단입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 44, 가슴 : 48, 어깨 : 36.5, 소매 : 16
WM - 총장 : 46, 가슴 : 50.5, 어깨 : 38, 소매 : 17
º디자인
"Le Marché de l"été (한 여름의 마켓)" 슬로건과 상큼한 레몬과 자몽을 모티브로 한 COVERNAT x BOMARKET 콜라보레이션 그래픽과 포인트 라벨이 특징인 COVERNAT X BOMARKET 우먼 FRUIT 링거 티셔츠.
- 경쾌하고 발랄하게 연출할 수 있는 크롭기장의 세미 슬림핏으로 제작되었습니다.
- 네크라인과 소매 끝단의 컬러 배색 디테일을 적용하였습니다.
- 책갈피로도 사용할 수 있는 COVERNAT x BOMARKET 콜라보레이션 행택이 특징입니다.

º원단
ORGANIC COTTON 100%
농약이나 화학비료를 사용하지 않은 건강한 토양에서 유기농법으로 재배한 오가닉 면화를 원사부터 시작하여 원단 가공단계를 통하여 환경 유해성을 최소화 하도록 생산된 친환경 원사로, 일반 코튼에 비해 더욱 부드럽고 순해 피부에 자극을 주지않는 장점이 있기에 아토피나 알러지 등의 피부 트러블이 있어도 사용 가능한 원단입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 44, 가슴 : 48, 어깨 : 36.5, 소매 : 16
WM - 총장 : 46, 가슴 : 50.5, 어깨 : 38, 소매 : 17
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
COVERNAT X BOMARKET 우먼 FRUIT 링거 티셔츠 그린 수량증가 수량감소 45000 (  950)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다