OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×기본 정보
상품명 20FW) 리버시블 플리스 웜업 자켓 아이보리
판매가 139,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 55,600원 (60% OFF)
자체상품코드 CO2003JK01IV
원산지 인도네시아
상품간략설명 º디자인
가볍고 편하게 걸칠 수 있는 스타일로 남녀노소 스타일링하기 편한 커버낫 시그니쳐 웜업자켓
리버시블 디자인으로 두 가지 스타일로 활용 가능하며 보온성 강화를 위해 이탈리아 프리미엄 충전재인 써모어를 사용하여 높은 보온성을 자랑합니다.

-커버낫 라벨 자수패치
커버낫 어센틱 로고 라벨을 패치로 적용 하였습니다.
- 지퍼 포켓
수납과 실용성을 고려해 지퍼 포켓 디테일을 적용 하였습니다.
- 커버낫 3M 스카치 프린트
커버낫 어센틱 로고를 3M 스카치 프린팅하여 퀄리티를 높였습니다.
- 소매 밴드
밴드 디테일로 보온성을 더하고 편의성을 높였습니다.
- 엘라스트링과 플라스틱 파츠
밑단 엘라스트링과 스토퍼를 활용하여 두가지 실루엣으로 연출 가능합니다.
- 써모어 충전재
이탈리아의 프리미엄 리사이클 충전재 써모어 충전재를 사용하였습니다.

º원단
A TYPE - FLEECE
Polyester 77% Acrylic 23%
고중량 보아 소재로 풍성한 부클의 따뜻한 외관과 부드러운 촉감이 특징이며 보온성이 탁월합니다.
B TYPE - NYLON / COTTON
Nylon 54% Cotton 46%
면의 약한 마찰력 보완을 위해 나일론소재 혼방 소재로, 구김이 덜하여 간단한 레저활동에 적합하며, 생활방수가 가능합니다.
충전재
Polyester 100% / Thermore 60G(1.8OZ)


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 62, 어깨 : 51.5, 소매 : 60
M - 총장 : 68, 가슴 : 64, 어깨 : 53.5, 소매 : 61
L - 총장 : 70, 가슴 : 66, 어깨 : 55.5, 소매 : 62
XL - 총장 : 72, 가슴 : 68, 어깨 : 57.5, 소매 : 63
º디자인
가볍고 편하게 걸칠 수 있는 스타일로 남녀노소 스타일링하기 편한 커버낫 시그니쳐 웜업자켓
리버시블 디자인으로 두 가지 스타일로 활용 가능하며 보온성 강화를 위해 이탈리아 프리미엄 충전재인 써모어를 사용하여 높은 보온성을 자랑합니다.

-커버낫 라벨 자수패치
커버낫 어센틱 로고 라벨을 패치로 적용 하였습니다.
- 지퍼 포켓
수납과 실용성을 고려해 지퍼 포켓 디테일을 적용 하였습니다.
- 커버낫 3M 스카치 프린트
커버낫 어센틱 로고를 3M 스카치 프린팅하여 퀄리티를 높였습니다.
- 소매 밴드
밴드 디테일로 보온성을 더하고 편의성을 높였습니다.
- 엘라스트링과 플라스틱 파츠
밑단 엘라스트링과 스토퍼를 활용하여 두가지 실루엣으로 연출 가능합니다.
- 써모어 충전재
이탈리아의 프리미엄 리사이클 충전재 써모어 충전재를 사용하였습니다.

º원단
A TYPE - FLEECE
Polyester 77% Acrylic 23%
고중량 보아 소재로 풍성한 부클의 따뜻한 외관과 부드러운 촉감이 특징이며 보온성이 탁월합니다.
B TYPE - NYLON / COTTON
Nylon 54% Cotton 46%
면의 약한 마찰력 보완을 위해 나일론소재 혼방 소재로, 구김이 덜하여 간단한 레저활동에 적합하며, 생활방수가 가능합니다.
충전재
Polyester 100% / Thermore 60G(1.8OZ)


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 62, 어깨 : 51.5, 소매 : 60
M - 총장 : 68, 가슴 : 64, 어깨 : 53.5, 소매 : 61
L - 총장 : 70, 가슴 : 66, 어깨 : 55.5, 소매 : 62
XL - 총장 : 72, 가슴 : 68, 어깨 : 57.5, 소매 : 63
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
20FW) 리버시블 플리스 웜업 자켓 아이보리 수량증가 수량감소 139000 (  1670)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
게시물이 없습니다