OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 라이프스타일 레이아웃 티셔츠 화이트
판매가 59,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 41,300원 (30% OFF)
자체상품코드 CO2302ST39WH
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
커버낫 뉴 그래픽인 라이프 스타일 그래픽 프린팅으로 디자인 포인트를 준 라이프스타일 레이아웃 티셔츠.
- 스티치 봉제로 마감하여 목이 늘어지는 것을 방지하였습니다.
- 소매 라벨로 포인트를 주었습니다.
- 높은 밀도와 중량감으로 편직하여 견뢰도가 높고 탄탄한 퀄리티를 제공합니다.

º원단
COTTON 62% POLYESTER 34% POLYURETHANE 4%
미국에서 재배되는 피마 면으로 만든 고급 면사인 수피마를 사용한 소재로, 일반 면사보다 터치감이 좋고 신축성이 뛰어나 편안한 착용감이 특징입니다. 또한, 색감이 좋아 고급스러운 외관과 필링(보풀)이 잘 일어나지 않는다는 장점이 있습니다.

ºSIZE(CM)
XS - 총장 : 63, 가슴 : 49, 어깨 : 47.5, 소매 : 19
S - 총장 : 65, 가슴 : 51.5, 어깨 : 49, 소매 : 20
M - 총장 : 69, 가슴 : 55, 어깨 : 51, 소매 : 21.5
L - 총장 : 71, 가슴 : 57.5, 어깨 : 52.5, 소매 : 22.5
XL - 총장 : 73, 가슴 : 60, 어깨 : 54, 소매 : 23.5
XXL - 총장 : 74, 가슴 : 62.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 24.5
º디자인
커버낫 뉴 그래픽인 라이프 스타일 그래픽 프린팅으로 디자인 포인트를 준 라이프스타일 레이아웃 티셔츠.
- 스티치 봉제로 마감하여 목이 늘어지는 것을 방지하였습니다.
- 소매 라벨로 포인트를 주었습니다.
- 높은 밀도와 중량감으로 편직하여 견뢰도가 높고 탄탄한 퀄리티를 제공합니다.

º원단
COTTON 62% POLYESTER 34% POLYURETHANE 4%
미국에서 재배되는 피마 면으로 만든 고급 면사인 수피마를 사용한 소재로, 일반 면사보다 터치감이 좋고 신축성이 뛰어나 편안한 착용감이 특징입니다. 또한, 색감이 좋아 고급스러운 외관과 필링(보풀)이 잘 일어나지 않는다는 장점이 있습니다.

ºSIZE(CM)
XS - 총장 : 63, 가슴 : 49, 어깨 : 47.5, 소매 : 19
S - 총장 : 65, 가슴 : 51.5, 어깨 : 49, 소매 : 20
M - 총장 : 69, 가슴 : 55, 어깨 : 51, 소매 : 21.5
L - 총장 : 71, 가슴 : 57.5, 어깨 : 52.5, 소매 : 22.5
XL - 총장 : 73, 가슴 : 60, 어깨 : 54, 소매 : 23.5
XXL - 총장 : 74, 가슴 : 62.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 24.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
라이프스타일 레이아웃 티셔츠 화이트 수량증가 수량감소 59000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다