OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 어센틱 로고 백팩 27L 블랙
판매가 89,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 80,100원 (10% OFF)
자체상품코드 CO2300BP01BK
원산지 해외 중국
상품간략설명 º디자인
커버낫의 어센틱 빅 로고를 적용한 어센틱 로고 백팩 27L.
- 3M 스카치 빅 로고와 스트링 디테일로 트렌디한 무드가 특징입니다.
- 리사이클 폴리 840D 원단으로 뛰어난 경량감과 내구성을 지녔으며, 생활방수가 가능합니다.
- 등판 지퍼 포켓과 사이드 메쉬 포켓을 통하여 수납력을 강화하였습니다.
- 스트랩 분리가 가능한 목걸이형 실리콘 카드 케이스를 구성하여 편의성을 높였습니다.

º원단
겉감 - REPREVE (POLYESTER 100%)
안감 - REBOYARN (POLYESTER 100%)
미국 UNIFI 사의 리사이클 소재 브랜드 이름으로 매년 200억 병 이상의 PET 병을 재활용하는 리사이클 소재 전문 회사입니다.
버려지는 PET병을 재활용하여 만든 재생 폴리에스터 원사를 이용해 재직한 친환경 원단이며, 일반 폴리 원단보다 광택감 및 내마모성이 좋고, 인장강도가 높아 견고하며 가볍습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 32, 세로 : 49, 폭 : 16

º출시일 : 2023.01.02

RELATED PRODUCTS

º디자인
커버낫의 어센틱 빅 로고를 적용한 어센틱 로고 백팩 27L.
- 3M 스카치 빅 로고와 스트링 디테일로 트렌디한 무드가 특징입니다.
- 리사이클 폴리 840D 원단으로 뛰어난 경량감과 내구성을 지녔으며, 생활방수가 가능합니다.
- 등판 지퍼 포켓과 사이드 메쉬 포켓을 통하여 수납력을 강화하였습니다.
- 스트랩 분리가 가능한 목걸이형 실리콘 카드 케이스를 구성하여 편의성을 높였습니다.

º원단
겉감 - REPREVE (POLYESTER 100%)
안감 - REBOYARN (POLYESTER 100%)
미국 UNIFI 사의 리사이클 소재 브랜드 이름으로 매년 200억 병 이상의 PET 병을 재활용하는 리사이클 소재 전문 회사입니다.
버려지는 PET병을 재활용하여 만든 재생 폴리에스터 원사를 이용해 재직한 친환경 원단이며, 일반 폴리 원단보다 광택감 및 내마모성이 좋고, 인장강도가 높아 견고하며 가볍습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 32, 세로 : 49, 폭 : 16

º출시일 : 2023.01.02
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
어센틱 로고 백팩 27L 블랙 수량증가 수량감소 89000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


나****
2023-03-07 07:49:59
7 로고 HIT파일첨부
나****
2023-03-07 07:48:08
6 가방 HIT파일첨부
나****
2023-03-07 07:43:51
나****
2023-03-07 07:31:37
송****
2020-02-25 21:46:26
  1. 1
  2. 2