OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 코트 오리진 레더 에크루
판매가 109,000원
할인판매가 76,300원 (30% OFF)
자체상품코드 CO2301SN04EC
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
2023 SS 시즌 스니커즈 컬렉션으로 새롭게 선보이는 코트 오리진 레더.
- 80년대 헤리티지를 담아 커버낫의 브랜드 감성으로 재해석하였습니다.
- 내추럴한 무드의 스프리트 가죽과 잔잔한 텍스처의 가죽 콤비가 어우려져 고급스러운 캐주얼 스타일 연출에 적합합니다.
- 무게감있는 컵솔 형태를 파이론 소재의 중창을 사용하여 경량화 시켜 발의 피로도를 최소화 시켰으며, 레트로 무드를 살린 컬러를 적용하여 전체적인 실루엣을 완성하였습니다.
- 커버낫의 시그니처인 C 로고를 측면에 일체감있고 역동적인 느낌으로 표현하여 브랜드 아이덴티티를 강조하였습니다.
- 토룸과 텅에 적용된 타공 디테일이 레트로 클래식한 무드를 더해주며, 톤온톤 컬러 라벨로 커버낫 어센틱 로고를 고급스럽게 표현하였습니다.
- 볼륨감있는 실루엣으로 다양한 스타일에 쉽게 매칭이 가능한 데일리 스니커즈입니다.

º원단
겉감 - 천연가죽 / 고급스러운 텍스쳐의 천연가죽을 사용하여 부드러운 느낌을 강조하였습니다.
안감 - 합성가죽 / 탄탄하면서도 강도가 좋은 합성가죽을 사용하였습니다.
밑창 - 고무 / 생고무를 사용하여 수명이 짧은 일반 신발에 비해서 탄탄한 내구성을 자랑합니다.

ºSIZE(MM)
230~280 (10mm 단위)

RELATED PRODUCTS

º디자인
2023 SS 시즌 스니커즈 컬렉션으로 새롭게 선보이는 코트 오리진 레더.
- 80년대 헤리티지를 담아 커버낫의 브랜드 감성으로 재해석하였습니다.
- 내추럴한 무드의 스프리트 가죽과 잔잔한 텍스처의 가죽 콤비가 어우려져 고급스러운 캐주얼 스타일 연출에 적합합니다.
- 무게감있는 컵솔 형태를 파이론 소재의 중창을 사용하여 경량화 시켜 발의 피로도를 최소화 시켰으며, 레트로 무드를 살린 컬러를 적용하여 전체적인 실루엣을 완성하였습니다.
- 커버낫의 시그니처인 C 로고를 측면에 일체감있고 역동적인 느낌으로 표현하여 브랜드 아이덴티티를 강조하였습니다.
- 토룸과 텅에 적용된 타공 디테일이 레트로 클래식한 무드를 더해주며, 톤온톤 컬러 라벨로 커버낫 어센틱 로고를 고급스럽게 표현하였습니다.
- 볼륨감있는 실루엣으로 다양한 스타일에 쉽게 매칭이 가능한 데일리 스니커즈입니다.

º원단
겉감 - 천연가죽 / 고급스러운 텍스쳐의 천연가죽을 사용하여 부드러운 느낌을 강조하였습니다.
안감 - 합성가죽 / 탄탄하면서도 강도가 좋은 합성가죽을 사용하였습니다.
밑창 - 고무 / 생고무를 사용하여 수명이 짧은 일반 신발에 비해서 탄탄한 내구성을 자랑합니다.

ºSIZE(MM)
230~280 (10mm 단위)
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
코트 오리진 레더 에크루 수량증가 수량감소 109000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다