OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 원픽 로우 에크루
판매가 89,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 53,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2301SN01EC
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
2023 SS 시즌 스니커즈 컬렉션으로 새롭게 선보이는 원픽 로우.
- 클래식 무드와 볼륨감을 더하는 토캡 및 아웃솔을 적용하였습니다.
- 푹신한 착화감을 위해 라텍스/고탄성 인솔을 사용하였습니다.
- 부드러우면서 압축률이 좋은 텍션을 적용하였으며 3.5cm의 힐높이를 적용하였습니다.
-텅 부분 C 로고 및 힐탭 어센틱 로고를 더하여 커버낫의 아이덴티티를 표현하였습니다.

º원단
겉감 - 천연가죽 / 탄탄하면서도 강도가 좋은 천연 소가죽 소재를 사용하였습니다.
안감 - 캔버스 COTTON 100%
밑창 - 고무 / 생고무를 사용하여 수명이 짧은 일반 캔버스 신발에 비해서 탄탄한 내구성을 자랑합니다.

ºSIZE(MM)
225, 230~280(10mm 단위)

RELATED PRODUCTS

º디자인
2023 SS 시즌 스니커즈 컬렉션으로 새롭게 선보이는 원픽 로우.
- 클래식 무드와 볼륨감을 더하는 토캡 및 아웃솔을 적용하였습니다.
- 푹신한 착화감을 위해 라텍스/고탄성 인솔을 사용하였습니다.
- 부드러우면서 압축률이 좋은 텍션을 적용하였으며 3.5cm의 힐높이를 적용하였습니다.
-텅 부분 C 로고 및 힐탭 어센틱 로고를 더하여 커버낫의 아이덴티티를 표현하였습니다.

º원단
겉감 - 천연가죽 / 탄탄하면서도 강도가 좋은 천연 소가죽 소재를 사용하였습니다.
안감 - 캔버스 COTTON 100%
밑창 - 고무 / 생고무를 사용하여 수명이 짧은 일반 캔버스 신발에 비해서 탄탄한 내구성을 자랑합니다.

ºSIZE(MM)
225, 230~280(10mm 단위)
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
원픽 로우 에크루 수량증가 수량감소 89000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다