OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 COVERNAT X BLACK YAK 롱 퀼팅 후디 자켓 블랙
판매가 199,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 119,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2204JKB2BK
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
오리지날 M51 피시테일 파카를 현대적으로 재해석한 퀼팅 후디 자켓으로, 코듀로이 소재를 활용한 바인딩 디테일과 착용에 용이한 선그립 여밈을 활용한 롱 퀼팅 후디 자켓.
-쉐르파 디테일 / 후디 내부를 쉐르파 소재로 적용시켜 보온성과 완성도를 높였습니다.
-선그립 디테일 / 내구성이 우수한 재팬 선그립을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-로고 디테일 / 커버낫 블랙야크 콜라보레이션 노르딕 직조 라벨과 로고 와펜을 개발하여 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 플랩 포켓을 적용시켜 수납과 편리성을 높였습니다.
-바인딩 디테일 / 코듀로이 소재를 활용해 바인딩 작업을 하여 완성도를 높였습니다.
-노르딕 다운 라벨 / 커버낫 블랙야크 콜라보레이션 노르딕 라벨을 다운 라벨로 개발하여 완성도를 높였습니다.

º원단
겉감 - Nylon 100% / 가볍고 내구성이 우수한 립스탑 소재로 생활방수 및 발수가공으로 생활 오염에 강하고, 워셔 가공으로 자연스러운 구김이 있어 세탁 후 취급에 용이합니다.
안감 - Polyester 100% / 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재- 바이린 하스 Polyester 100% / 국내 바이린 패딩을 사용해 가볍고 흡습속건이 뛰어나 쾌적한 착용감이 특징입니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 101, 가슴 : 63, 어깨 : 53, 소매 : 60.5
M - 총장 : 103, 가슴 : 65.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 61.5
L - 총장 : 105, 가슴 : 68, 어깨 : 56, 소매 : 62.5

RELATED PRODUCTS

º디자인
오리지날 M51 피시테일 파카를 현대적으로 재해석한 퀼팅 후디 자켓으로, 코듀로이 소재를 활용한 바인딩 디테일과 착용에 용이한 선그립 여밈을 활용한 롱 퀼팅 후디 자켓.
-쉐르파 디테일 / 후디 내부를 쉐르파 소재로 적용시켜 보온성과 완성도를 높였습니다.
-선그립 디테일 / 내구성이 우수한 재팬 선그립을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-로고 디테일 / 커버낫 블랙야크 콜라보레이션 노르딕 직조 라벨과 로고 와펜을 개발하여 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 플랩 포켓을 적용시켜 수납과 편리성을 높였습니다.
-바인딩 디테일 / 코듀로이 소재를 활용해 바인딩 작업을 하여 완성도를 높였습니다.
-노르딕 다운 라벨 / 커버낫 블랙야크 콜라보레이션 노르딕 라벨을 다운 라벨로 개발하여 완성도를 높였습니다.

º원단
겉감 - Nylon 100% / 가볍고 내구성이 우수한 립스탑 소재로 생활방수 및 발수가공으로 생활 오염에 강하고, 워셔 가공으로 자연스러운 구김이 있어 세탁 후 취급에 용이합니다.
안감 - Polyester 100% / 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재- 바이린 하스 Polyester 100% / 국내 바이린 패딩을 사용해 가볍고 흡습속건이 뛰어나 쾌적한 착용감이 특징입니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 101, 가슴 : 63, 어깨 : 53, 소매 : 60.5
M - 총장 : 103, 가슴 : 65.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 61.5
L - 총장 : 105, 가슴 : 68, 어깨 : 56, 소매 : 62.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
COVERNAT X BLACK YAK 롱 퀼팅 후디 자켓 블랙 수량증가 수량감소 199000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


신****
2024-01-17 17:02:23
  1. 1