OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 COVERNAT X BLACK YAK 343 BxC GTX 베이지
판매가 189,000원
할인판매가 113,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2204SN03BE
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
반발탄성을 활용한 에너지 효율 트레킹화인 343 시리즈로, 퀄리티 높은 소재 사용으로 뛰어난 착화감과 트레킹 성능을 보여주는 343 BxC GTX.
-삼중 경도 미드솔 / 족적 압력의 효과적으로 분산하여, 발란스 컨트롤에 효과적입니다.
-K-rPET + INOMAX + Orholite 인솔 / 한국 PET병 리사이클 원사와 INOMAX 원사를 섞은 친환경 고기능성으로, 항균 및 향취, 온도조절, 땀 흡수 등에 탁월한 인솔을 적용하였습니다.
-TCS / 워킹 시 발생하는 흔들림을 제어해줍니다.
-LOOP GRIP (Y8) 아웃솔 / 내마모성과 탁월한 반발탄성을 제공합니다.
-콜라보 로고 및 단독 컬러 / 자수와 고퀄리티 프린팅으로 표현된 커버낫 X 블랙야크 브랜드 로고 디테일이 포인트이며, 톤 온 톤 베이지 컬러 믹스의 갑피와 반투명 느낌의 블루 포인트 아웃솔 컬러 조합이 특징입니다.

º소재
겉감 - Real Leather 100%, Synthetic Leather 100%, Polyester 100%
안감 - Polyester 70% GORE-TEX Nylon 30%, Polyester 100% 밑창 - EVA 100%
ºSIZE(MM)
230~280(5mm 단위)

RELATED PRODUCTS

º디자인
반발탄성을 활용한 에너지 효율 트레킹화인 343 시리즈로, 퀄리티 높은 소재 사용으로 뛰어난 착화감과 트레킹 성능을 보여주는 343 BxC GTX.
-삼중 경도 미드솔 / 족적 압력의 효과적으로 분산하여, 발란스 컨트롤에 효과적입니다.
-K-rPET + INOMAX + Orholite 인솔 / 한국 PET병 리사이클 원사와 INOMAX 원사를 섞은 친환경 고기능성으로, 항균 및 향취, 온도조절, 땀 흡수 등에 탁월한 인솔을 적용하였습니다.
-TCS / 워킹 시 발생하는 흔들림을 제어해줍니다.
-LOOP GRIP (Y8) 아웃솔 / 내마모성과 탁월한 반발탄성을 제공합니다.
-콜라보 로고 및 단독 컬러 / 자수와 고퀄리티 프린팅으로 표현된 커버낫 X 블랙야크 브랜드 로고 디테일이 포인트이며, 톤 온 톤 베이지 컬러 믹스의 갑피와 반투명 느낌의 블루 포인트 아웃솔 컬러 조합이 특징입니다.

º소재
겉감 - Real Leather 100%, Synthetic Leather 100%, Polyester 100%
안감 - Polyester 70% GORE-TEX Nylon 30%, Polyester 100% 밑창 - EVA 100%
ºSIZE(MM)
230~280(5mm 단위)
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
COVERNAT X BLACK YAK 343 BxC GTX 베이지 수량증가 수량감소 189000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다