OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 BELLANDI 울 발마칸 코트 베이지
판매가 319,000원
할인판매가 191,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2204CT01BE
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
오리지널 발마칸 코트를 모티브로 커버낫 스타일로 재해석한 아이템으로, 자연스럽게 떨어지는 드롭 숄더 라인과 여유 있는 실루엣으로 데일리 하게 남녀노소 스타일링에 활용도가 높은 BELLANDI 울 발마칸 코트.
-커버낫 개발 단추 / 커버낫 개발 단추를 사용하여 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 착용자를 고려한 사선 플랩 포켓을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-싱글 벤트 / 후면 싱글 벤트 디테일을 사용하여 활동성을 높였습니다.
-벨란디 라벨 / 이탈리아 BELLANDI 라벨을 내부에 적용시켰습니다.

º원단
겉감 - WV(vrigin fleece wool)75% Nylon 25%
이탈리아 'BELLANDI' 사에서 제작한 버진울 소재를 사용하여 고급스럽고 부드러운 터치감과 가볍지만 우수한 보온력을 느낄 수 있는 소재입니다.
안감 - Polyester 100%
우아한 광택감을 가진 소프트한 터치감이 특징이며, 친수성 원료 첨가로 정전기 방지가 탁월한 소재입니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 99, 가슴 : 63, 화장 : 81.5, 소매통 : 26.5
M - 총장 : 104, 가슴 : 65.5, 화장 : 86, 소매통 : 27.5
L - 총장 : 106, 가슴 : 68, 화장 : 88, 소매통 : 28.5
XL - 총장 : 108, 가슴 : 70.5, 화장 : 90, 소매통 : 29.5

RELATED PRODUCTS

º디자인
오리지널 발마칸 코트를 모티브로 커버낫 스타일로 재해석한 아이템으로, 자연스럽게 떨어지는 드롭 숄더 라인과 여유 있는 실루엣으로 데일리 하게 남녀노소 스타일링에 활용도가 높은 BELLANDI 울 발마칸 코트.
-커버낫 개발 단추 / 커버낫 개발 단추를 사용하여 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 착용자를 고려한 사선 플랩 포켓을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-싱글 벤트 / 후면 싱글 벤트 디테일을 사용하여 활동성을 높였습니다.
-벨란디 라벨 / 이탈리아 BELLANDI 라벨을 내부에 적용시켰습니다.

º원단
겉감 - WV(vrigin fleece wool)75% Nylon 25%
이탈리아 'BELLANDI' 사에서 제작한 버진울 소재를 사용하여 고급스럽고 부드러운 터치감과 가볍지만 우수한 보온력을 느낄 수 있는 소재입니다.
안감 - Polyester 100%
우아한 광택감을 가진 소프트한 터치감이 특징이며, 친수성 원료 첨가로 정전기 방지가 탁월한 소재입니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 99, 가슴 : 63, 화장 : 81.5, 소매통 : 26.5
M - 총장 : 104, 가슴 : 65.5, 화장 : 86, 소매통 : 27.5
L - 총장 : 106, 가슴 : 68, 화장 : 88, 소매통 : 28.5
XL - 총장 : 108, 가슴 : 70.5, 화장 : 90, 소매통 : 29.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
BELLANDI 울 발마칸 코트 베이지 수량증가 수량감소 319000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다