OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 CGC 레터링 티셔츠 화이트
판매가 49,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 29,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2202ST52WH
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
커버낫 골프 클럽의 대표 로고와 골프 플레이어를 형상화한 픽토그램을 사용하여 스포티 무드로 표현한 CGC 레터링 티셔츠.
-그래픽 기법 / 커버낫 골프 클럽 로고와 픽토그램을 라바나염으로 표현했습니다.
-밑단 포인트 라벨 & 소매 자수 / 골프 픽토그램과 로고가 들어간 라벨을 봉제해 포인트를 주었습니다.
-소매 자수 / 소매의 골프공 심볼 자수로 포인트를 주었습니다.
-헤링본 테이프 / 목 늘어짐을 방지하기 위하여 퀄리티 높은 테이프로 마감했습니다.

º원단
Cotton 100% / 16수 면 100% 소재로 여름에 착용하기 적합하며 텐타, 덤블 가공을 하여 세탁 후 변형을 최소화 하였습니다.

ºSIZE(CM)
S(여성) - 총장 : 51.5, 가슴 : 45, 어깨 : 36, 소매 : 18
M - 총장 : 70, 가슴 : 55, 어깨 : 51.5, 소매 : 22
L - 총장 : 72, 가슴 : 57.5, 어깨 : 53, 소매 : 23
º디자인
커버낫 골프 클럽의 대표 로고와 골프 플레이어를 형상화한 픽토그램을 사용하여 스포티 무드로 표현한 CGC 레터링 티셔츠.
-그래픽 기법 / 커버낫 골프 클럽 로고와 픽토그램을 라바나염으로 표현했습니다.
-밑단 포인트 라벨 & 소매 자수 / 골프 픽토그램과 로고가 들어간 라벨을 봉제해 포인트를 주었습니다.
-소매 자수 / 소매의 골프공 심볼 자수로 포인트를 주었습니다.
-헤링본 테이프 / 목 늘어짐을 방지하기 위하여 퀄리티 높은 테이프로 마감했습니다.

º원단
Cotton 100% / 16수 면 100% 소재로 여름에 착용하기 적합하며 텐타, 덤블 가공을 하여 세탁 후 변형을 최소화 하였습니다.

ºSIZE(CM)
S(여성) - 총장 : 51.5, 가슴 : 45, 어깨 : 36, 소매 : 18
M - 총장 : 70, 가슴 : 55, 어깨 : 51.5, 소매 : 22
L - 총장 : 72, 가슴 : 57.5, 어깨 : 53, 소매 : 23
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
CGC 레터링 티셔츠 화이트 수량증가 수량감소 49000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다