OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 (W) CGC 스웻 쇼츠 네이비
판매가 59,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 41,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2202SO50NA
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
밑단의 밴드와 커버낫 골프 클럽 로고에 컬러 배색 포인트를 주어 스포티한 무드를 더하고, CGC 크롭 레글런 스웻 티셔츠와 셋업으로 입을 수 있는 CGC 스웻 쇼츠.
-그래픽 기법 / 커버낫 골프 클럽 로고를 라바나염으로 표현했습니다.
-곡선형 밑단 / 뒷 밑단을 곡선형의 패턴으로 작업하여, 골프 스윙을 할 때도 신체가 최대한 노출되지 않도록 했습니다.
-컬러 배색 밴드 / 옆선부터 밑단까지 이어지는 컬러 배색 밴드로 포인트를 주었습니다.

º원단
Cotton 100% / 경량한 중량감의 면 100% ZURRY 소재로 텐타, 덤블 가공을 하여 세탁 후 형태 변형을 최소화 하였습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 30.5, 허리 : 36.5, 허벅지 : 30.5, 밑위 : 29.5, 밑단 : 31
M - 총장 : 32, 허리 : 39, 허벅지 : 31.8, 밑위 : 30.5, 밑단 : 31

RELATED PRODUCTS

º디자인
밑단의 밴드와 커버낫 골프 클럽 로고에 컬러 배색 포인트를 주어 스포티한 무드를 더하고, CGC 크롭 레글런 스웻 티셔츠와 셋업으로 입을 수 있는 CGC 스웻 쇼츠.
-그래픽 기법 / 커버낫 골프 클럽 로고를 라바나염으로 표현했습니다.
-곡선형 밑단 / 뒷 밑단을 곡선형의 패턴으로 작업하여, 골프 스윙을 할 때도 신체가 최대한 노출되지 않도록 했습니다.
-컬러 배색 밴드 / 옆선부터 밑단까지 이어지는 컬러 배색 밴드로 포인트를 주었습니다.

º원단
Cotton 100% / 경량한 중량감의 면 100% ZURRY 소재로 텐타, 덤블 가공을 하여 세탁 후 형태 변형을 최소화 하였습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 30.5, 허리 : 36.5, 허벅지 : 30.5, 밑위 : 29.5, 밑단 : 31
M - 총장 : 32, 허리 : 39, 허벅지 : 31.8, 밑위 : 30.5, 밑단 : 31
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

  • (W) CGC 크롭 레글런 스웻 티셔츠 헤더 그레이

    59,000원

    41,300원

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
(W) CGC 스웻 쇼츠 네이비 수량증가 수량감소 59000 (  1240)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다