OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 CGC 볼마커 SET
판매가 49,000원
할인판매가 34,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2202TC02MX
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
커버낫 골프 클럽의 브랜드 아이덴티티를 담은 CGC 볼마커 SET.
-스틸 소재의 볼마커는 공을 닦아야 하거나 공이 다른 골퍼의 퍼팅 라인을 가로막고 있어 공을 치워야 하는 경우, 자신의 공의 위치를 표시하는 용도로 사용합니다.
-볼마커 2개와 볼마커 클립 1개, 볼 파우치 1개로 구성되어 있습니다.
-볼 파우치는 총 3개의 골프공까지 수납할 수 있습니다.
-커버낫 대표 상품인 C 로고 캡을 형상화 한 모자 파우치로 다양한 연출 및 활용이 가능합니다.

º원단
Steel 100%, Polyester 100%
스틸 소재의 볼마커와 폴리에스터 소재의 볼 파우치로 구성되어 있습니다.

ºSIZE(CM)
볼마커(골프공 심볼) / 가로 : 3.5 세로 : 3.5 폭 : 0.3
볼마커(커버낫 골프 클럽 로고) / 가로 : 4 세로 : 2.6 폭 : 0.3
볼마커 클립 / 가로 : 2.4 세로 : 3 폭 : 1.2
볼 파우치 / 가로 : 9.5 세로 : 12.5 폭 : 7
º디자인
커버낫 골프 클럽의 브랜드 아이덴티티를 담은 CGC 볼마커 SET.
-스틸 소재의 볼마커는 공을 닦아야 하거나 공이 다른 골퍼의 퍼팅 라인을 가로막고 있어 공을 치워야 하는 경우, 자신의 공의 위치를 표시하는 용도로 사용합니다.
-볼마커 2개와 볼마커 클립 1개, 볼 파우치 1개로 구성되어 있습니다.
-볼 파우치는 총 3개의 골프공까지 수납할 수 있습니다.
-커버낫 대표 상품인 C 로고 캡을 형상화 한 모자 파우치로 다양한 연출 및 활용이 가능합니다.

º원단
Steel 100%, Polyester 100%
스틸 소재의 볼마커와 폴리에스터 소재의 볼 파우치로 구성되어 있습니다.

ºSIZE(CM)
볼마커(골프공 심볼) / 가로 : 3.5 세로 : 3.5 폭 : 0.3
볼마커(커버낫 골프 클럽 로고) / 가로 : 4 세로 : 2.6 폭 : 0.3
볼마커 클립 / 가로 : 2.4 세로 : 3 폭 : 1.2
볼 파우치 / 가로 : 9.5 세로 : 12.5 폭 : 7
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
CGC 볼마커 SET 수량증가 수량감소 49000 (  1030)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다