OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 정글 퍼티그 자켓 블랙
판매가 169,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 101,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2201JK03BK
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
오리지널 정글 퍼티그 자켓을 모티브로 오리지널 디테일과 트렌디한 디테일을 더해 커버낫의 스타일로 재해석한 정글 퍼티그 자켓.
-YKK사 METALUXE 지퍼 & 엘라스트링 지퍼 풀러 / 메탈 지퍼보다 가볍고 사용이 편리한 메탈룩스 지퍼와 사용에 용이한 엘라스트링 지퍼 풀러를 사용했습니다.
-YKK MICHEL 스냅 / 내구성이 높고 탈착에 용이한 YKK MICHEL 스냅을 사용해 완성도를 높였습니다.
-멀티 포켓과 내부 포켓 / 오리지널 퍼티그 포켓과 내부 메쉬포켓을 더해 실용성과 완성도를 높였습니다.
-D 링 파츠 / 가벼운 고무 D 링 디테일을 접목시켜 카라비너, 안경, 키링 등 다양한 연출이 가능하도록 하였습니다.

º원단
겉감 - Cotton 74% Nylon 26%
RIB STOP 조직의 코튼 나일론 혼방 소재로 내구성이 뛰어납니다. 가먼트 워싱으로 수축을 최소화 하였으며 소프트한 터치감과 빈티지한 느낌이 특징입니다.

ºSIZE(CM)
M - 총장 : 74, 가슴 : 59.5, 어깨 : 55, 소매 : 59
L - 총장 : 76, 가슴 : 62, 어깨 : 56.5, 소매 : 60
XL - 총장 : 78, 가슴 : 64.5, 어깨 : 58, 소매 : 61

RELATED PRODUCTS

º디자인
오리지널 정글 퍼티그 자켓을 모티브로 오리지널 디테일과 트렌디한 디테일을 더해 커버낫의 스타일로 재해석한 정글 퍼티그 자켓.
-YKK사 METALUXE 지퍼 & 엘라스트링 지퍼 풀러 / 메탈 지퍼보다 가볍고 사용이 편리한 메탈룩스 지퍼와 사용에 용이한 엘라스트링 지퍼 풀러를 사용했습니다.
-YKK MICHEL 스냅 / 내구성이 높고 탈착에 용이한 YKK MICHEL 스냅을 사용해 완성도를 높였습니다.
-멀티 포켓과 내부 포켓 / 오리지널 퍼티그 포켓과 내부 메쉬포켓을 더해 실용성과 완성도를 높였습니다.
-D 링 파츠 / 가벼운 고무 D 링 디테일을 접목시켜 카라비너, 안경, 키링 등 다양한 연출이 가능하도록 하였습니다.

º원단
겉감 - Cotton 74% Nylon 26%
RIB STOP 조직의 코튼 나일론 혼방 소재로 내구성이 뛰어납니다. 가먼트 워싱으로 수축을 최소화 하였으며 소프트한 터치감과 빈티지한 느낌이 특징입니다.

ºSIZE(CM)
M - 총장 : 74, 가슴 : 59.5, 어깨 : 55, 소매 : 59
L - 총장 : 76, 가슴 : 62, 어깨 : 56.5, 소매 : 60
XL - 총장 : 78, 가슴 : 64.5, 어깨 : 58, 소매 : 61
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
정글 퍼티그 자켓 블랙 수량증가 수량감소 169000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다