OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 에센셜 레이어드 2-PACK 티셔츠
판매가 49,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 24,500원 (50% OFF)
자체상품코드 CO0000STE2BK
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
쿨 코튼 소재의 기능성 원단을 사용하여 제작한 에센셜 레이어드 2-PACK 티셔츠. 기존 에센셜 쿨 코튼 2-PACK 티셔츠보다 얇은 두께감과 긴 기장으로 제작된 레이어드용 티셔츠.
-로고 표현 / 밑단에만 커버낫 라벨을 넣어 포인트를 주었습니다.
-소재 디테일 / 수분의 빠른 흡수와 증발이 특징인 쿨 코튼 원사를 사용하여 제직한 원단을 사용하였습니다.
-메인 라벨 / 메인 라벨을 퀄리티 높은 나염으로 원단에 프린팅하여 뒷목에 걸리는 것 없이 제작하였습니다.
-스타일링 / 맨투맨이나 후드 등 다른 아이템과 레이어드한 스타일링에 적합한 필수 아이템입니다.

º원단
Cotton 65% Polyester 35%
수분을 빠른 시간 내에 흡수함과 동시에 빠른 증발을 위해 섬유 조직의 면적을 넓혀 개발한 기능성 쿨 코튼 원단입니다.
원사 단면이 클로버 잎 모양으로 일반적인 원형 단면의 섬유들보다 피부에 닿는 면적이 넓어 수분 흡수가 빠릅니다. 기존 원단보다 얇은 두께로 가벼운 착용감을 제공합니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 69, 가슴 : 52, 어깨 : 47.5, 소매 : 22.5
M - 총장 : 73, 가슴 : 55.5, 어깨 : 49.5, 소매 : 24
L - 총장 : 75, 가슴 : 58, 어깨 : 51, 소매 : 25
XL - 총장 : 77, 가슴 : 60.5, 어깨 : 52.5, 소매 : 26
º디자인
쿨 코튼 소재의 기능성 원단을 사용하여 제작한 에센셜 레이어드 2-PACK 티셔츠. 기존 에센셜 쿨 코튼 2-PACK 티셔츠보다 얇은 두께감과 긴 기장으로 제작된 레이어드용 티셔츠.
-로고 표현 / 밑단에만 커버낫 라벨을 넣어 포인트를 주었습니다.
-소재 디테일 / 수분의 빠른 흡수와 증발이 특징인 쿨 코튼 원사를 사용하여 제직한 원단을 사용하였습니다.
-메인 라벨 / 메인 라벨을 퀄리티 높은 나염으로 원단에 프린팅하여 뒷목에 걸리는 것 없이 제작하였습니다.
-스타일링 / 맨투맨이나 후드 등 다른 아이템과 레이어드한 스타일링에 적합한 필수 아이템입니다.

º원단
Cotton 65% Polyester 35%
수분을 빠른 시간 내에 흡수함과 동시에 빠른 증발을 위해 섬유 조직의 면적을 넓혀 개발한 기능성 쿨 코튼 원단입니다.
원사 단면이 클로버 잎 모양으로 일반적인 원형 단면의 섬유들보다 피부에 닿는 면적이 넓어 수분 흡수가 빠릅니다. 기존 원단보다 얇은 두께로 가벼운 착용감을 제공합니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 69, 가슴 : 52, 어깨 : 47.5, 소매 : 22.5
M - 총장 : 73, 가슴 : 55.5, 어깨 : 49.5, 소매 : 24
L - 총장 : 75, 가슴 : 58, 어깨 : 51, 소매 : 25
XL - 총장 : 77, 가슴 : 60.5, 어깨 : 52.5, 소매 : 26
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
에센셜 레이어드 2-PACK 티셔츠 수량증가 수량감소 49000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다