OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 패커블 컴포트 발마칸 코트 블랙
판매가 169,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 101,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2201CT01BK
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
오리지날 발마칸 코트를 모티브로 가볍고 활용도가 높고, 여유 있는 실루엣으로 디자인되었으며, 편하게 걸칠 수 있는 스타일로 패커블 기능을 추가해 활동성에 용이한 패커블 컴포트 발마칸 코트.
-패커블 포켓 / 전면 포켓으로 패커블이 가능하여, 일상생활과 가벼운 야외활동이나 여행에 쉽고 편리하게 휴대가 가능합니다.
-YKK 나일론 지퍼 포켓 / 패커블 용도도 가능하며, 착용해서 사용 시 수납품 이탈 방지에도 용이합니다.
-커버낫 개발 단추 / 버튼에 고무 코팅 가공을 하여 내구성을 높이고 옷을 더욱 견고하게 여밀 수 있도록 하였습니다.
-카라 비조 / 카라를 세워서 여밀 수 있도록 비조 디테일 추가해 다양한 스타일링이 가능합니다.

º원단
겉감 - Nylon / Nylon 100%
나일론 ATY FD 원사 사용하여 고급스러운 광택감이 있으며 소프트한 터치감과 와샤 가공으로 세탁 후 다림질 없이 내츄럴한 분위기 연출 및 생활 발수 기능이 있어 오염에 강하고 물방울이 흘러 내립니다.

ºSIZE(CM)
M - 총장 : 105, 가슴 : 69.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 59.5
L - 총장 : 107, 가슴 : 72, 어깨 : 57, 소매 : 60.5
XL - 총장 : 109, 가슴 : 74.5, 어깨 : 58.5, 소매 : 61.5
º디자인
오리지날 발마칸 코트를 모티브로 가볍고 활용도가 높고, 여유 있는 실루엣으로 디자인되었으며, 편하게 걸칠 수 있는 스타일로 패커블 기능을 추가해 활동성에 용이한 패커블 컴포트 발마칸 코트.
-패커블 포켓 / 전면 포켓으로 패커블이 가능하여, 일상생활과 가벼운 야외활동이나 여행에 쉽고 편리하게 휴대가 가능합니다.
-YKK 나일론 지퍼 포켓 / 패커블 용도도 가능하며, 착용해서 사용 시 수납품 이탈 방지에도 용이합니다.
-커버낫 개발 단추 / 버튼에 고무 코팅 가공을 하여 내구성을 높이고 옷을 더욱 견고하게 여밀 수 있도록 하였습니다.
-카라 비조 / 카라를 세워서 여밀 수 있도록 비조 디테일 추가해 다양한 스타일링이 가능합니다.

º원단
겉감 - Nylon / Nylon 100%
나일론 ATY FD 원사 사용하여 고급스러운 광택감이 있으며 소프트한 터치감과 와샤 가공으로 세탁 후 다림질 없이 내츄럴한 분위기 연출 및 생활 발수 기능이 있어 오염에 강하고 물방울이 흘러 내립니다.

ºSIZE(CM)
M - 총장 : 105, 가슴 : 69.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 59.5
L - 총장 : 107, 가슴 : 72, 어깨 : 57, 소매 : 60.5
XL - 총장 : 109, 가슴 : 74.5, 어깨 : 58.5, 소매 : 61.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
패커블 컴포트 발마칸 코트 블랙 수량증가 수량감소 169000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다