OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 오버핏 포플린 셔츠 블루
판매가 79,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 55,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2201SH08BL
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
오버핏 실루엣으로 다양한 스타일링이 가능한 셔츠이며, 부담 없는 베이직한 디테일과 포켓이 특징인 오버핏 포플린 셔츠.
-서클 로고 자수 / 커버낫 시그니쳐 로고인 서클 로고 자수로 포인트를 주었습니다.
-아웃포켓 & 커버낫 직조 라벨 / 아웃포켓 디테일을 적용하였고, 커버낫 미니 직조 라벨로 포인트를 주었습니다.
-사이드 단차 / 이너 레이어드 스타일링에 적합한 사이드 단차 디테일을 적용하여 완성도를 높였습니다.
-실루엣을 고려한 플리츠 디테일 / 자연스러운 A 라인 실루엣에 적합하도록 플리츠 디테일을 적용하였습니다.

º원단
겉면 - Poplin / Cotton 100% 50수 면 직물로 짜여진 평직 소재로, 가벼우면서 내구성이 좋습니다. 비침방지사로 밝은 컬러에도 비치는 강도는 약하며, 가먼트 워싱으로 소프트한 터치감 및 수축을 최소화 하였습니다.

ºSIZE(CM)
M - 총장 : 81, 가슴 : 67.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 60
L - 총장 : 83, 가슴 : 70, 어깨 : 58, 소매 : 61
º디자인
오버핏 실루엣으로 다양한 스타일링이 가능한 셔츠이며, 부담 없는 베이직한 디테일과 포켓이 특징인 오버핏 포플린 셔츠.
-서클 로고 자수 / 커버낫 시그니쳐 로고인 서클 로고 자수로 포인트를 주었습니다.
-아웃포켓 & 커버낫 직조 라벨 / 아웃포켓 디테일을 적용하였고, 커버낫 미니 직조 라벨로 포인트를 주었습니다.
-사이드 단차 / 이너 레이어드 스타일링에 적합한 사이드 단차 디테일을 적용하여 완성도를 높였습니다.
-실루엣을 고려한 플리츠 디테일 / 자연스러운 A 라인 실루엣에 적합하도록 플리츠 디테일을 적용하였습니다.

º원단
겉면 - Poplin / Cotton 100% 50수 면 직물로 짜여진 평직 소재로, 가벼우면서 내구성이 좋습니다. 비침방지사로 밝은 컬러에도 비치는 강도는 약하며, 가먼트 워싱으로 소프트한 터치감 및 수축을 최소화 하였습니다.

ºSIZE(CM)
M - 총장 : 81, 가슴 : 67.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 60
L - 총장 : 83, 가슴 : 70, 어깨 : 58, 소매 : 61
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
오버핏 포플린 셔츠 블루 수량증가 수량감소 79000 (  1660)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다