OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 코트 80 그린
판매가 109,000원
할인판매가 65,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2200SN05GN
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
-80년대 테니스화의 헤리티지를 담아 재해석한 레트로 무드의 컵솔.
-무게감있는 컵솔 형태를 파이론 소재의 중창을 사용하여 경량화 시켜 발의 피로도를 최소화 시켰으며, 레트로 무드를 살린 컬러를 적용하여 전체적인 실루엣을 완성시켰습니다.
-80년대 테니스화의 특징인 화이트 베이스 컬러에 유색 컬러로 포인트를 더하였습니다.
-부드러우며 고급스러운 텍스쳐를 가진 소재를 사용하여 빈티지 무드를 살려내었으며, 선포(VAMP) 구간에 타공 디테일을 더하여 스포티함을 더하였습니다.
-사이드 쪽에 C를 형상화한 패턴과 힐쪽 머스태치 부분에 C로고를 배치하여 커버낫의 아이덴티티를 더하였습니다.
-혀에 커버낫 양각 로고 고무 와펜을 더하여 은은하며 고급스러운 로고 표현을 하였습니다.

º원단
합성가죽 100% 러버 100%

RELATED PRODUCTS

º디자인
-80년대 테니스화의 헤리티지를 담아 재해석한 레트로 무드의 컵솔.
-무게감있는 컵솔 형태를 파이론 소재의 중창을 사용하여 경량화 시켜 발의 피로도를 최소화 시켰으며, 레트로 무드를 살린 컬러를 적용하여 전체적인 실루엣을 완성시켰습니다.
-80년대 테니스화의 특징인 화이트 베이스 컬러에 유색 컬러로 포인트를 더하였습니다.
-부드러우며 고급스러운 텍스쳐를 가진 소재를 사용하여 빈티지 무드를 살려내었으며, 선포(VAMP) 구간에 타공 디테일을 더하여 스포티함을 더하였습니다.
-사이드 쪽에 C를 형상화한 패턴과 힐쪽 머스태치 부분에 C로고를 배치하여 커버낫의 아이덴티티를 더하였습니다.
-혀에 커버낫 양각 로고 고무 와펜을 더하여 은은하며 고급스러운 로고 표현을 하였습니다.

º원단
합성가죽 100% 러버 100%
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
코트 80 그린 수량증가 수량감소 109000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다