OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 울 더플 코트 베이지
판매가 299,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 149,500원 (50% OFF)
자체상품코드 CO2104CT04BE
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
영국군의 방한복인 더플코트를 모티브로 디자인하였으며, 후드 일체형의 오버핏 실루엣이 특징으로 다양한 레이어드 스타일링이 가능하며 남녀노소 누구나 잘 어울리는 데일리 아이템인 울 더플 코트
- 남성복 전문 공정으로 제작하여 내구성과 퀄리티가 우수하며, 체형에 관계없이 스타일리쉬하게 착용 가능
- 후드와 소매 비조를 적용시켜 완성도를 높임
- 커버낫에서 개발한 로고 각인 단추를 사용하여 완성도를 높임
- 내부 시접을 전부 바인딩 마감하여 내구성과 완성도를 높임
- 착용시 힘을 받는 부분에 보강 테이프를 덧대어 내구성을 높임
- 토글 디테일에 꼬임과 바텍 공정을 추가해 내구성을 극대화 시킴

º원단
겉감 Wool 80% Nylon 20%겉감 : 흡습성 및 보온성이 좋고,이중지 울 원단을 워싱 및 특수 후가공을 거쳐 양모 특유의 내츄럴함과 볼륨감을 극대화한 울 소재입니다.


ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 96.5, 가슴 : 61.5, 어깨 : 55, 소매 : 55
M - 총장 : 101.5, 가슴 : 65.5, 어깨 : 58.5, 소매 : 58
L - 총장 : 103.5, 가슴 : 68, 어깨 : 60, 소매 : 59
XL - 총장 : 105.5, 가슴 : 70.5, 어깨 : 61.5, 소매 : 60

RELATED PRODUCTS

º디자인
영국군의 방한복인 더플코트를 모티브로 디자인하였으며, 후드 일체형의 오버핏 실루엣이 특징으로 다양한 레이어드 스타일링이 가능하며 남녀노소 누구나 잘 어울리는 데일리 아이템인 울 더플 코트
- 남성복 전문 공정으로 제작하여 내구성과 퀄리티가 우수하며, 체형에 관계없이 스타일리쉬하게 착용 가능
- 후드와 소매 비조를 적용시켜 완성도를 높임
- 커버낫에서 개발한 로고 각인 단추를 사용하여 완성도를 높임
- 내부 시접을 전부 바인딩 마감하여 내구성과 완성도를 높임
- 착용시 힘을 받는 부분에 보강 테이프를 덧대어 내구성을 높임
- 토글 디테일에 꼬임과 바텍 공정을 추가해 내구성을 극대화 시킴

º원단
겉감 Wool 80% Nylon 20%겉감 : 흡습성 및 보온성이 좋고,이중지 울 원단을 워싱 및 특수 후가공을 거쳐 양모 특유의 내츄럴함과 볼륨감을 극대화한 울 소재입니다.


ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 96.5, 가슴 : 61.5, 어깨 : 55, 소매 : 55
M - 총장 : 101.5, 가슴 : 65.5, 어깨 : 58.5, 소매 : 58
L - 총장 : 103.5, 가슴 : 68, 어깨 : 60, 소매 : 59
XL - 총장 : 105.5, 가슴 : 70.5, 어깨 : 61.5, 소매 : 60
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

  • 울 더플 코트 브라운

    299,000원

    149,500원

  • 울 더플 코트 네이비

    299,000원

    149,500원

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
울 더플 코트 베이지 수량증가 수량감소 299000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다