OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×기본 정보
상품명 울 발마칸 코트 블랙
판매가 279,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 139,500원 (50% OFF)
자체상품코드 CO2104CT01BK
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
오리지날 발마칸 코트를 모티브로 커버낫의 스타일로 재해석한 울 발마칸 코트
- 자연스럽게 떨어지는 드롭 숄더 라인과 여유 있는 실루엣으로 데일리한 스타일링이 가능함
- 남성복 전문 공정으로 제작하여 내구성과 퀄리티가 우수하며, 체형에 관계없이 스타일리쉬하게 착용 가능
- 볼드한 칼라 실루엣
- 커버낫 개발 단추
- 디자인과 실용성을 고려한 사선 플랩 포켓
- 활동성을 고려한 뒷판 싱글 벤트
- 소매 비조 디테일

º원단
겉감 Wool 95% Cashmere 5%, 안감 Bemberg / Polyester 55% Rayon 45%
겉감 : 울마크 컴퍼니 인증을 받은 최고급 소재를 사용하여 가볍고 뛰어난 보온성을 지녔습니다.모사 가공을 통해 원단 표면에 털이 서있고 광택이 없이 고급스러운 것이 특징입니다.

안감 : Bemberg 소재를 사용, 단면이 둥근 천연 셀룰로오스로 직조한 친환경 소재여서 부드럽고 피부 트러블을 유발하지 않습니다.신체에서 발생되는 수분을 빠르게 흡수해 바깥으로방출하는 효과가 뛰어난 것이 특징입니다.


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 93, 가슴 : 63, 화장 : 81.5
M - 총장 : 98, 가슴 : 65.5, 화장 : 84.5
L - 총장 : 100, 가슴 : 68, 화장 : 87
XL - 총장 : 102, 가슴 : 70.5, 화장 : 89.5
º디자인
오리지날 발마칸 코트를 모티브로 커버낫의 스타일로 재해석한 울 발마칸 코트
- 자연스럽게 떨어지는 드롭 숄더 라인과 여유 있는 실루엣으로 데일리한 스타일링이 가능함
- 남성복 전문 공정으로 제작하여 내구성과 퀄리티가 우수하며, 체형에 관계없이 스타일리쉬하게 착용 가능
- 볼드한 칼라 실루엣
- 커버낫 개발 단추
- 디자인과 실용성을 고려한 사선 플랩 포켓
- 활동성을 고려한 뒷판 싱글 벤트
- 소매 비조 디테일

º원단
겉감 Wool 95% Cashmere 5%, 안감 Bemberg / Polyester 55% Rayon 45%
겉감 : 울마크 컴퍼니 인증을 받은 최고급 소재를 사용하여 가볍고 뛰어난 보온성을 지녔습니다.모사 가공을 통해 원단 표면에 털이 서있고 광택이 없이 고급스러운 것이 특징입니다.

안감 : Bemberg 소재를 사용, 단면이 둥근 천연 셀룰로오스로 직조한 친환경 소재여서 부드럽고 피부 트러블을 유발하지 않습니다.신체에서 발생되는 수분을 빠르게 흡수해 바깥으로방출하는 효과가 뛰어난 것이 특징입니다.


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 93, 가슴 : 63, 화장 : 81.5
M - 총장 : 98, 가슴 : 65.5, 화장 : 84.5
L - 총장 : 100, 가슴 : 68, 화장 : 87
XL - 총장 : 102, 가슴 : 70.5, 화장 : 89.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
울 발마칸 코트 블랙 수량증가 수량감소 279000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.박****
2021-12-09 17:42:05
  1. 1