OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×기본 정보
상품명 RDS 유틸리티 다운 점퍼 세이지그린
판매가 269,000원
할인판매가 134,500원 (50% OFF)
자체상품코드 CO2104DP07SG
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
유틸리티 웨어를 모티브로 커버낫의 스타일로 재해석한 아이템
우수한 원단, 우수한 다운 충전재, 우진 플라스틱 부자재를 사용하여 완성도를 높였으며, 높은 보온성과 편의성을 자랑하는 유틸리티 다운 점퍼
- 커버낫의 시그니처 심볼인 서클로고를 고무 와펜으로 제작
- 플라스틱 부자재 중 최고 등급인 우진 플라스틱 파츠를 사용
- 플랩 포켓과 사이드 포켓으로 구성된 2WAY 포켓
- 실리콘 라벨을 사용하여 완성도를 높임
- 고무 D링 파츠 디테일을 사용해 모자나 에어팟, 카라비너 등 결합 가능
- 밑단 엘라스트링과 스토퍼를 활용하여 두가지 실루엣으로 연출 가능
- 벨크로 디테일에 어센틱로고를 각인해 완성도를 높임
- 제품 관련 정보를 3M 스카치 프린팅하여 퀄리티를 높임

º원단
겉감 Nylon 100%, 안감 Nylon 100%
겉감 : DTY 원사를 사용한 RIP-STOP 조직으로 은은한 광택감과 인장, 인열강도가 높아서 내구성이 우수하며, 발수가공을 통해 생활방수에 용이하고, 오염에 강한 소재입니다.

안감 : 나일론 소재로 가벼우면서 생활오염에도 강합니다.
후가공으로 다운 삼출이 보완되고, 방풍효과가 뛰어납니다.
-충전재다운 80/20**다운중량 L 기준 350G


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 64, 가슴 : 63, 어깨 : 53, 소매 : 64
M - 총장 : 66, 가슴 : 65.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 65
L - 총장 : 68, 가슴 : 68, 어깨 : 56, 소매 : 66
XL - 총장 : 70, 가슴 : 70.5, 어깨 : 57.5, 소매 : 67

RELATED PRODUCTS

º디자인
유틸리티 웨어를 모티브로 커버낫의 스타일로 재해석한 아이템
우수한 원단, 우수한 다운 충전재, 우진 플라스틱 부자재를 사용하여 완성도를 높였으며, 높은 보온성과 편의성을 자랑하는 유틸리티 다운 점퍼
- 커버낫의 시그니처 심볼인 서클로고를 고무 와펜으로 제작
- 플라스틱 부자재 중 최고 등급인 우진 플라스틱 파츠를 사용
- 플랩 포켓과 사이드 포켓으로 구성된 2WAY 포켓
- 실리콘 라벨을 사용하여 완성도를 높임
- 고무 D링 파츠 디테일을 사용해 모자나 에어팟, 카라비너 등 결합 가능
- 밑단 엘라스트링과 스토퍼를 활용하여 두가지 실루엣으로 연출 가능
- 벨크로 디테일에 어센틱로고를 각인해 완성도를 높임
- 제품 관련 정보를 3M 스카치 프린팅하여 퀄리티를 높임

º원단
겉감 Nylon 100%, 안감 Nylon 100%
겉감 : DTY 원사를 사용한 RIP-STOP 조직으로 은은한 광택감과 인장, 인열강도가 높아서 내구성이 우수하며, 발수가공을 통해 생활방수에 용이하고, 오염에 강한 소재입니다.

안감 : 나일론 소재로 가벼우면서 생활오염에도 강합니다.
후가공으로 다운 삼출이 보완되고, 방풍효과가 뛰어납니다.
-충전재다운 80/20**다운중량 L 기준 350G


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 64, 가슴 : 63, 어깨 : 53, 소매 : 64
M - 총장 : 66, 가슴 : 65.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 65
L - 총장 : 68, 가슴 : 68, 어깨 : 56, 소매 : 66
XL - 총장 : 70, 가슴 : 70.5, 어깨 : 57.5, 소매 : 67
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
RDS 유틸리티 다운 점퍼 세이지그린 수량증가 수량감소 269000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.게시물이 없습니다