OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 베이직 니트 가디건 블랙
판매가 89,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 53,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2204KT09BK
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
양면 자카드 방식으로 두께감 있게 편직한 베이직 니트 가디건.
-자체 개발 단추 / 자체적으로 개발한 단추를 사용하여 디자인에 포인트를 주었습니다.
-로고 와펜과 세부 디테일 / 가슴에 커버낫 어센틱 로고 자수를, 밑단에는 로고 라벨을 넣어 포인트를 줌. 또한 전면 하단에 포켓이 있어 물건 수납이 가능합니다.
-탄탄한 조직 / 양면 자카드를 고밀도로 편직하여 보온성과 함께 제품의 내구성을 향상시켰습니다.
-소재 / 아크릴과 폴리에스터를 혼방하여 만든 고분자 합성섬유로써 내구성이 좋고 구김이 잘 생기지 않아 특유의 실루엣이 잘 유지되는 것이 특징입니다.

º원단
Acrylic 80% Polyester 20%
아크릴과 폴리에스터를 혼방하여 만든 고분자 합성섬유로써 내구성이 좋고 구김이 잘 생기지 않아 특유의 실루엣이 잘 유지되는 것이 특징입니다.
또한, 보통의 스웨터 제품과는 달리 세탁이 용이하다는 장점이 있습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 67, 가슴 : 57, 어깨 : 55, 소매 : 52
M - 총장 : 69, 가슴 : 59.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 53
L - 총장 : 71, 가슴 : 62, 어깨 : 58, 소매 : 54
XL - 총장 : 73, 가슴 : 64.5, 어깨 : 59.5, 소매 : 55

RELATED PRODUCTS

º디자인
양면 자카드 방식으로 두께감 있게 편직한 베이직 니트 가디건.
-자체 개발 단추 / 자체적으로 개발한 단추를 사용하여 디자인에 포인트를 주었습니다.
-로고 와펜과 세부 디테일 / 가슴에 커버낫 어센틱 로고 자수를, 밑단에는 로고 라벨을 넣어 포인트를 줌. 또한 전면 하단에 포켓이 있어 물건 수납이 가능합니다.
-탄탄한 조직 / 양면 자카드를 고밀도로 편직하여 보온성과 함께 제품의 내구성을 향상시켰습니다.
-소재 / 아크릴과 폴리에스터를 혼방하여 만든 고분자 합성섬유로써 내구성이 좋고 구김이 잘 생기지 않아 특유의 실루엣이 잘 유지되는 것이 특징입니다.

º원단
Acrylic 80% Polyester 20%
아크릴과 폴리에스터를 혼방하여 만든 고분자 합성섬유로써 내구성이 좋고 구김이 잘 생기지 않아 특유의 실루엣이 잘 유지되는 것이 특징입니다.
또한, 보통의 스웨터 제품과는 달리 세탁이 용이하다는 장점이 있습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 67, 가슴 : 57, 어깨 : 55, 소매 : 52
M - 총장 : 69, 가슴 : 59.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 53
L - 총장 : 71, 가슴 : 62, 어깨 : 58, 소매 : 54
XL - 총장 : 73, 가슴 : 64.5, 어깨 : 59.5, 소매 : 55
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
베이직 니트 가디건 블랙 수량증가 수량감소 89000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다