OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 RDS 커버라이트 카라리스 다운 점퍼 블랙
판매가 119,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 83,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2204DP20BK
원산지 해외 인도네시아
상품간략설명 º디자인
가볍고 활용도가 높은 아이템으로 방풍 효과와 보온성이 좋고 단품으로도 유용하며, 레이어드 스타일링에도 적합한 RDS 커버라이트 카라리스 다운 점퍼.
-YKK 지퍼 사용 / YKK 비슬론 지퍼를 사용하여 가벼우면서도 견고한 것이 특징입니다.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-로고 디테일 / 어센틱 로고 스카치 나염과 와펜으로 완성도를 높였습니다.
-다운 라벨 / 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-선그립 포켓 / 견뢰도가 높은 선그립을 사용하여 소지품의 이탈을 방지하였습니다.
-소매 디테일 / 소매 접밴드 디테일을 사용하여 활동성과 보온성을 높였습니다.

º원단
겉감 - NYLON 100% / 고밀도 원단에 와샤 가공을 통하여 가볍고 방풍 효과가 좋으며, 다운의 손실을 방지하는 CIRE 가공을 통해 생활 방수가 가능합니다.
안감 - Polyester 100% / 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재 - 덕 다운 80/20
다운 중량(L 기준) : 100 G / RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 59, 가슴 : 57, 어깨 : 50, 소매 : 56
S - 총장 : 64, 가슴 : 59, 어깨 : 52, 소매 : 59
M - 총장 : 66, 가슴 : 61.5, 어깨 : 53.5, 소매 : 60
L - 총장 : 68, 가슴 : 64, 어깨 : 55, 소매 : 61
XL - 총장 : 70, 가슴 : 66.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 62
XXL - 총장 : 71, 가슴 : 69, 어깨 : 58, 소매 : 63
º디자인
가볍고 활용도가 높은 아이템으로 방풍 효과와 보온성이 좋고 단품으로도 유용하며, 레이어드 스타일링에도 적합한 RDS 커버라이트 카라리스 다운 점퍼.
-YKK 지퍼 사용 / YKK 비슬론 지퍼를 사용하여 가벼우면서도 견고한 것이 특징입니다.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-로고 디테일 / 어센틱 로고 스카치 나염과 와펜으로 완성도를 높였습니다.
-다운 라벨 / 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-선그립 포켓 / 견뢰도가 높은 선그립을 사용하여 소지품의 이탈을 방지하였습니다.
-소매 디테일 / 소매 접밴드 디테일을 사용하여 활동성과 보온성을 높였습니다.

º원단
겉감 - NYLON 100% / 고밀도 원단에 와샤 가공을 통하여 가볍고 방풍 효과가 좋으며, 다운의 손실을 방지하는 CIRE 가공을 통해 생활 방수가 가능합니다.
안감 - Polyester 100% / 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재 - 덕 다운 80/20
다운 중량(L 기준) : 100 G / RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 59, 가슴 : 57, 어깨 : 50, 소매 : 56
S - 총장 : 64, 가슴 : 59, 어깨 : 52, 소매 : 59
M - 총장 : 66, 가슴 : 61.5, 어깨 : 53.5, 소매 : 60
L - 총장 : 68, 가슴 : 64, 어깨 : 55, 소매 : 61
XL - 총장 : 70, 가슴 : 66.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 62
XXL - 총장 : 71, 가슴 : 69, 어깨 : 58, 소매 : 63
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
RDS 커버라이트 카라리스 다운 점퍼 블랙 수량증가 수량감소 119000 (  2500)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

장****
2021-12-02 06:59:25
고****
2021-11-30 11:25:26
  1. 1