OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 코듀라 비틀 럭색 블랙
판매가 139,000원
할인판매가 69,500원 (50% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2101BP02BK
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
백팩 타입의 럭색으로, 기존 빅로고 라인에 밀리터리와 아웃도어에서 모티브를 가져와 한층 업그레이드 되었으며, 세가지 배색 원단을 사용하여 외관의 디자인과 성능을 개선하였습니다.
-정면의 자유로운 스트링 배치 통한 기능성 향상
-정면 윗쪽과 밑면 히든 수납 공간을 배치하여 전면공간을 활용하도록 수납성 강화
-방수지퍼를 사용하여 생활방수 기능성 향상
-어깨끈 스트링 배치를 통해 착용감과 스타일리쉬함 개선
-어깨끈 데이지 체인을 통하여 스터넘 플라스틱 파츠를 체구에 맞게 배치가능하도록 디자인
-사이드 포켓과 멜빵에 데이지체인을 배치하여 카라비너를 활용할 수 있게 디자인
-사이드 포켓의 스트링 디자인을 통하여 메쉬포켓과 원단 포켓 양쪽 모두 수납 물건을 고정 시킬 수 있는 디자인
-스태빌라이저 (어깨끈 윗부분)에 추가 웨빙을 구성하여 내구성 및 안정성 개선

º원단
코듀라 (폴리에스터 100%)
높은 내마모성과 인장강도가 뛰어난 INVISATA사 CORDURA소재를 사용하여변색에 강하며 장기간 사용에도 튼튼한 내구성을 자랑합니다

SIZE(CM)
FREE - 가로 : 35, 세로 : 52, 폭: 21.5
º디자인
백팩 타입의 럭색으로, 기존 빅로고 라인에 밀리터리와 아웃도어에서 모티브를 가져와 한층 업그레이드 되었으며, 세가지 배색 원단을 사용하여 외관의 디자인과 성능을 개선하였습니다.
-정면의 자유로운 스트링 배치 통한 기능성 향상
-정면 윗쪽과 밑면 히든 수납 공간을 배치하여 전면공간을 활용하도록 수납성 강화
-방수지퍼를 사용하여 생활방수 기능성 향상
-어깨끈 스트링 배치를 통해 착용감과 스타일리쉬함 개선
-어깨끈 데이지 체인을 통하여 스터넘 플라스틱 파츠를 체구에 맞게 배치가능하도록 디자인
-사이드 포켓과 멜빵에 데이지체인을 배치하여 카라비너를 활용할 수 있게 디자인
-사이드 포켓의 스트링 디자인을 통하여 메쉬포켓과 원단 포켓 양쪽 모두 수납 물건을 고정 시킬 수 있는 디자인
-스태빌라이저 (어깨끈 윗부분)에 추가 웨빙을 구성하여 내구성 및 안정성 개선

º원단
코듀라 (폴리에스터 100%)
높은 내마모성과 인장강도가 뛰어난 INVISATA사 CORDURA소재를 사용하여변색에 강하며 장기간 사용에도 튼튼한 내구성을 자랑합니다

SIZE(CM)
FREE - 가로 : 35, 세로 : 52, 폭: 21.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
코듀라 비틀 럭색 블랙 수량증가 수량감소 139000 (  2090)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

이****
2023-01-02 09:38:39
김****
2022-01-15 21:15:38
  1. 1