OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 울 맥코트 카키브라운
판매가 249,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 124,500원 (50% OFF)
자체상품코드 CO2004CT01BR
원산지 브루나이
상품간략설명 세미오버핏으로 디자인되었으며, 지난 시즌대비 울의 함량을 높이고, 터치감 및 보온성을 업그레이드한 '울 맥코트' 입니다.전체적으로 루즈한 형태의 긴 기장과 풍성한 실루엣으로 현 트랜드를 반영 시킨 실루엣으로 소매는 입체 패턴을 사용하여 앞으로 자연스럽게 굽어지는 형태로 착용감과 활동성을 고려하여 디자인 하였으며,소매의 어져스터는 사이즈 조절이 가능합니다.기본에 충실한 컬러감과 트렌드한 핏으로 늦가을부터 겨울철까지 다양한 스타일링이 가능하여 활용도가 높습니다.
겉감 - 지난시즌대비 울의 함량을 높이고, 터치감 및 보온성을 업그레이드한 울 혼방 원단을 사용하였으며, 고급스러운 터치감과 보온성, 착용감이 우수합니다. 또한, 표현 가공을 통해 울의 까슬거림을 최소화하여 편안한 착장감이 특징입니다.
안감 - 주로 고급 의상의 안감으로 사용하는 생분해되는 섬유인 친환경소재 BEMBERG 원단을 사용하였으며, 단면이 둥근 100% 천연 셀룰로오즈로 직조한 친환경 기능성 소재여서 매우 부드럽고 피부 트러블을 유발하지 않으며, 신체에서 발생되는 수분을 빠르게 흡수해 바깥으로 방출하는 효과가 뛰어납니다. 또한 발열 및 냉감 효과가 탁월하고 정전기가 발생하지 않으며 원단의 표면이 매끄러워서 의상이 자연스럽게 흘러내리는 아름다움을 연출하고, 옷을 쉽게 입고 벗을 수 있게 하며 활동성과 착용감도 매우 뛰어납니다.

SIZE(CM)
S- 총장 : 104, 가슴 : 60, 어깨 : 49, 소매 : 57.5
M- 총장 : 106, 가슴 : 62, 어깨 : 51, 소매 : 58.5
L- 총장 : 108, 가슴 : 64, 어깨 : 53, 소매 : 59.5
XL- 총장 : 110, 가슴 : 66, 어깨 : 55, 소매 : 60.5
세미오버핏으로 디자인되었으며, 지난 시즌대비 울의 함량을 높이고, 터치감 및 보온성을 업그레이드한 '울 맥코트' 입니다.전체적으로 루즈한 형태의 긴 기장과 풍성한 실루엣으로 현 트랜드를 반영 시킨 실루엣으로 소매는 입체 패턴을 사용하여 앞으로 자연스럽게 굽어지는 형태로 착용감과 활동성을 고려하여 디자인 하였으며,소매의 어져스터는 사이즈 조절이 가능합니다.기본에 충실한 컬러감과 트렌드한 핏으로 늦가을부터 겨울철까지 다양한 스타일링이 가능하여 활용도가 높습니다.
겉감 - 지난시즌대비 울의 함량을 높이고, 터치감 및 보온성을 업그레이드한 울 혼방 원단을 사용하였으며, 고급스러운 터치감과 보온성, 착용감이 우수합니다. 또한, 표현 가공을 통해 울의 까슬거림을 최소화하여 편안한 착장감이 특징입니다.
안감 - 주로 고급 의상의 안감으로 사용하는 생분해되는 섬유인 친환경소재 BEMBERG 원단을 사용하였으며, 단면이 둥근 100% 천연 셀룰로오즈로 직조한 친환경 기능성 소재여서 매우 부드럽고 피부 트러블을 유발하지 않으며, 신체에서 발생되는 수분을 빠르게 흡수해 바깥으로 방출하는 효과가 뛰어납니다. 또한 발열 및 냉감 효과가 탁월하고 정전기가 발생하지 않으며 원단의 표면이 매끄러워서 의상이 자연스럽게 흘러내리는 아름다움을 연출하고, 옷을 쉽게 입고 벗을 수 있게 하며 활동성과 착용감도 매우 뛰어납니다.

SIZE(CM)
S- 총장 : 104, 가슴 : 60, 어깨 : 49, 소매 : 57.5
M- 총장 : 106, 가슴 : 62, 어깨 : 51, 소매 : 58.5
L- 총장 : 108, 가슴 : 64, 어깨 : 53, 소매 : 59.5
XL- 총장 : 110, 가슴 : 66, 어깨 : 55, 소매 : 60.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
울 맥코트 카키브라운 수량증가 수량감소 249000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.게시물이 없습니다