OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 플리스 집업 자켓 아이보리
판매가 79,000원
할인판매가 47,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2203JKF1IV
원산지 해외 인도네시아
상품간략설명 º디자인
실내외 활동과 다양한 스타일에 코디하기 쉬운 라이프 스타일 아이템으로, 실용적이고 스타일리쉬하게 남녀노소 연출하기 좋은 플리스 집업 자켓.
-YKK 코일 지퍼 / YKK 코일 지퍼를 사용하여 내구성을 높였습니다.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-로고 자수 와펜 & C 로고 자수 / 몸 판과 소매에 와펜과 자수를 사용해 완성도를 높였습니다.
-선그립 포켓 / 견뢰도가 높은 선그립을 사용하여 소지품의 이탈을 방지하였습니다.
-샤무드 로고 테이프 / 커버낫 샤무드 로고 테이프로 완성도를 높였습니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.

º원단
FLEECE 겉감 - POLYESTER 100%
직접 개발한 미들 웨이트(270G ~300 G / SQM) 양면 기모 플리스 소재를 사용하였으며, 가벼우면서도 보온성이 느껴지는 것이 특징입니다.
**작년 대비 안티 필링 추가 가공으로 보풀 현상이 최소화 되도록 개선되었습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 61, 어깨 : 56, 소매 : 56
M - 총장 : 68, 가슴 : 63.5, 어깨 : 57.5, 소매 : 57
L - 총장 : 70, 가슴 : 66, 어깨 : 59, 소매 : 58
XL - 총장 : 72, 가슴 : 68.5, 어깨 : 60.5, 소매 : 59

º출시일 : 2022.09.08
º디자인
실내외 활동과 다양한 스타일에 코디하기 쉬운 라이프 스타일 아이템으로, 실용적이고 스타일리쉬하게 남녀노소 연출하기 좋은 플리스 집업 자켓.
-YKK 코일 지퍼 / YKK 코일 지퍼를 사용하여 내구성을 높였습니다.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-로고 자수 와펜 & C 로고 자수 / 몸 판과 소매에 와펜과 자수를 사용해 완성도를 높였습니다.
-선그립 포켓 / 견뢰도가 높은 선그립을 사용하여 소지품의 이탈을 방지하였습니다.
-샤무드 로고 테이프 / 커버낫 샤무드 로고 테이프로 완성도를 높였습니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.

º원단
FLEECE 겉감 - POLYESTER 100%
직접 개발한 미들 웨이트(270G ~300 G / SQM) 양면 기모 플리스 소재를 사용하였으며, 가벼우면서도 보온성이 느껴지는 것이 특징입니다.
**작년 대비 안티 필링 추가 가공으로 보풀 현상이 최소화 되도록 개선되었습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 61, 어깨 : 56, 소매 : 56
M - 총장 : 68, 가슴 : 63.5, 어깨 : 57.5, 소매 : 57
L - 총장 : 70, 가슴 : 66, 어깨 : 59, 소매 : 58
XL - 총장 : 72, 가슴 : 68.5, 어깨 : 60.5, 소매 : 59

º출시일 : 2022.09.08
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
플리스 집업 자켓 아이보리 수량증가 수량감소 79000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


이****
2021-11-20 10:01:14
  1. 1