OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 C 로고 옥스포드 스트라이프 셔츠 그레이
판매가 79,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 55,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2301SH01GR
원산지 해외 베트남
상품간략설명 º디자인
루즈 핏 실루엣으로 남녀 모두 다양하게 스타일링이 가능한 C 로고 옥스포드 스트라이프 셔츠.
- 커버낫 시그니처 로고 중 C 로고를 자수로 개발하여 포인트를 주었습니다.
- 자연스러운 A 라인 실루엣에 적합하도록 플리츠 디테일을 적용시켜 활동성을 높였습니다.
- 앞면 단작 하단에 히든 라벨을 봉제하여 활동 시 노출될 수 있도록 포인트를 주었습니다.
- 이본침으로 셔츠 옆선을 봉제하여 완성도를 높였습니다.

º원단
COTTON 100% / 옥스퍼드 원단은 원단의 두께가 있는 편이기에 튼튼하고 내구성이 강한 것이 특징입니다. 가먼트 워싱 가공 시 구김이 가더라도 멋스럽고, 내추럴한 느낌을 연출할 수 있어 데일리 셔츠로서 활용성이 좋습니다. 경사와 위사 사이에 공간이 있어 통기성과 볼륨감이 좋은 스포티한 감각의 직물입니다.
25/2 코마사 고급 원사 사용과 실켓가공으로 광택과 형태 안전성이 뛰어납니다.

ºSIZE(CM)
XS - 총장 : 74, 가슴 : 55, 어깨 : 49.5, 소매 : 59
S - 총장 : 76, 가슴 : 57.5, 어깨 : 51, 소매 : 60
M - 총장 : 78, 가슴 : 60, 어깨 : 52.5, 소매 : 61
L - 총장 : 80, 가슴 : 62.5, 어깨 : 54, 소매 : 62
XL - 총장 : 82, 가슴 : 65, 어깨 : 55.5, 소매 : 63
XXL - 총장 : 84, 가슴 : 67.5, 어깨 : 57, 소매 : 64
º디자인
루즈 핏 실루엣으로 남녀 모두 다양하게 스타일링이 가능한 C 로고 옥스포드 스트라이프 셔츠.
- 커버낫 시그니처 로고 중 C 로고를 자수로 개발하여 포인트를 주었습니다.
- 자연스러운 A 라인 실루엣에 적합하도록 플리츠 디테일을 적용시켜 활동성을 높였습니다.
- 앞면 단작 하단에 히든 라벨을 봉제하여 활동 시 노출될 수 있도록 포인트를 주었습니다.
- 이본침으로 셔츠 옆선을 봉제하여 완성도를 높였습니다.

º원단
COTTON 100% / 옥스퍼드 원단은 원단의 두께가 있는 편이기에 튼튼하고 내구성이 강한 것이 특징입니다. 가먼트 워싱 가공 시 구김이 가더라도 멋스럽고, 내추럴한 느낌을 연출할 수 있어 데일리 셔츠로서 활용성이 좋습니다. 경사와 위사 사이에 공간이 있어 통기성과 볼륨감이 좋은 스포티한 감각의 직물입니다.
25/2 코마사 고급 원사 사용과 실켓가공으로 광택과 형태 안전성이 뛰어납니다.

ºSIZE(CM)
XS - 총장 : 74, 가슴 : 55, 어깨 : 49.5, 소매 : 59
S - 총장 : 76, 가슴 : 57.5, 어깨 : 51, 소매 : 60
M - 총장 : 78, 가슴 : 60, 어깨 : 52.5, 소매 : 61
L - 총장 : 80, 가슴 : 62.5, 어깨 : 54, 소매 : 62
XL - 총장 : 82, 가슴 : 65, 어깨 : 55.5, 소매 : 63
XXL - 총장 : 84, 가슴 : 67.5, 어깨 : 57, 소매 : 64
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
C 로고 옥스포드 스트라이프 셔츠 그레이 수량증가 수량감소 79000 (  1660)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

양****
2020-09-19 22:47:39
  1. 1