OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 COVERNAT X BLACK YAK 퍼텍스 언리미티드 익스페디션 다운 파카 네이비
판매가 349,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 244,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
쿠폰적용가 324,570원 (10.0% 할인)
자체상품코드 CO2204DPB1NA
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
고중량 다운의 후드 타입 다운 파카로, 퍼텍스 언리미티드 라인을 사용하여 아웃도어 무드를 현대적으로 재해석한 퍼텍스 언리미티드 익스페디션 다운 파카.
-비슬론 지퍼 & 지퍼 풀러 / YKK 비슬론 지퍼를 사용하여 가벼우면서도 견고하며, 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리합니다.
-로고 디테일 / 커버낫 블랙야크 콜라보레이션 로고 프린트 & 와펜을 적용시켜 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 지퍼 포켓과 플랩 포켓, 메쉬 포켓 등 다양한 용도의 포켓을 적용시켜 수납과 편리성을 높였습니다.
-소매 디테일 / 엘라스틱 밴드와 소매 립 디테일을 적용시켜 보온성을 극대화하였고, 퍼텍스 언리미티드 로고 자수로 포인트를 주었습니다.
-노르딕 다운 라벨 / 커버낫 블랙야크 콜라보레이션 노르딕 라벨을 다운 라벨로 개발하여 완성도를 높였습니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.

º원단
겉감 - NYLON 100% / PERTEX® UNLIMITEDPERTEX®는 100여 년 역사를 가진 원단으로, 그 태동은 영국에서 시작되었습니다. 그중 PERTEX UNLIMITED는 면 터치감 및 외관이 특징이며, 견뢰도가 매우 우수합니다.
안감 - Polyester 100% / 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재- 덕 다운 80/20(L 기준 490G)
RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 74, 가슴 : 62, 어깨 : 53, 소매 : 60.5
M - 총장 : 76, 가슴 : 64.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 61.5
L - 총장 : 78, 가슴 : 67, 어깨 : 56, 소매 : 62.5
XL - 총장 : 80, 가슴 : 69.5, 어깨 : 57.5, 소매 : 63.5
º디자인
고중량 다운의 후드 타입 다운 파카로, 퍼텍스 언리미티드 라인을 사용하여 아웃도어 무드를 현대적으로 재해석한 퍼텍스 언리미티드 익스페디션 다운 파카.
-비슬론 지퍼 & 지퍼 풀러 / YKK 비슬론 지퍼를 사용하여 가벼우면서도 견고하며, 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리합니다.
-로고 디테일 / 커버낫 블랙야크 콜라보레이션 로고 프린트 & 와펜을 적용시켜 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 지퍼 포켓과 플랩 포켓, 메쉬 포켓 등 다양한 용도의 포켓을 적용시켜 수납과 편리성을 높였습니다.
-소매 디테일 / 엘라스틱 밴드와 소매 립 디테일을 적용시켜 보온성을 극대화하였고, 퍼텍스 언리미티드 로고 자수로 포인트를 주었습니다.
-노르딕 다운 라벨 / 커버낫 블랙야크 콜라보레이션 노르딕 라벨을 다운 라벨로 개발하여 완성도를 높였습니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.

º원단
겉감 - NYLON 100% / PERTEX® UNLIMITEDPERTEX®는 100여 년 역사를 가진 원단으로, 그 태동은 영국에서 시작되었습니다. 그중 PERTEX UNLIMITED는 면 터치감 및 외관이 특징이며, 견뢰도가 매우 우수합니다.
안감 - Polyester 100% / 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재- 덕 다운 80/20(L 기준 490G)
RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 74, 가슴 : 62, 어깨 : 53, 소매 : 60.5
M - 총장 : 76, 가슴 : 64.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 61.5
L - 총장 : 78, 가슴 : 67, 어깨 : 56, 소매 : 62.5
XL - 총장 : 80, 가슴 : 69.5, 어깨 : 57.5, 소매 : 63.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
COVERNAT X BLACK YAK 퍼텍스 언리미티드 익스페디션 다운 파카 네이비 수량증가 수량감소 349000 (  7330)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다