OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 우먼 RDS 씨빅 플라워 다운 숏 푸퍼 네이비
판매가 189,000원
할인판매가 132,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2204DP71NA
원산지 인도네시아
상품간략설명 º디자인
커버낫 시그니처 숏 푸퍼를 여성의 신체에 맞게 제작하고, 높은 편의성과 높은 보온성, 높은 활용도를 자랑하며 플라워 전판 패턴이 돋보이는 커버낫 여성 RDS 플라워 숏 푸퍼.
-YKK 지퍼 사용 / YKK 비슬론 지퍼를 사용하여 가벼우면서도 견고한 것이 특징입니다.
-로고 디테일 / 어센틱 로고 스카치 나염으로 완성도를 높였습니다.
-와펜 디테일 / 어센틱 로고 와펜을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-소매 디테일 / 엘라스틱 밴드와, 비조 디테일을 활용하여 보온성과 완성도를 높였습니다.
-지퍼 포켓 / 견뢰도가 높은 YKK 코일 지퍼를 사용하여 수납의 이탈을 방지하였습니다.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-다운 라벨 / 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.

º원단
겉감 - Polyester 100%
폴리소재 원단에 전판 디지털프린팅 작업으로 빠른건조와 생활 방수가 특징입니다.
안감 - Polyester 100%
가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용시 정전기를 보완합니다.
충전재 - 덕다운 80/20
다운중량_WS 기준 : 216 G
RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 55, 가슴 : 56, 어깨 : 48.5, 소매 : 56
WM - 총장 : 57, 가슴 : 58.5, 어깨 : 50, 소매 : 57
º디자인
커버낫 시그니처 숏 푸퍼를 여성의 신체에 맞게 제작하고, 높은 편의성과 높은 보온성, 높은 활용도를 자랑하며 플라워 전판 패턴이 돋보이는 커버낫 여성 RDS 플라워 숏 푸퍼.
-YKK 지퍼 사용 / YKK 비슬론 지퍼를 사용하여 가벼우면서도 견고한 것이 특징입니다.
-로고 디테일 / 어센틱 로고 스카치 나염으로 완성도를 높였습니다.
-와펜 디테일 / 어센틱 로고 와펜을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-소매 디테일 / 엘라스틱 밴드와, 비조 디테일을 활용하여 보온성과 완성도를 높였습니다.
-지퍼 포켓 / 견뢰도가 높은 YKK 코일 지퍼를 사용하여 수납의 이탈을 방지하였습니다.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-다운 라벨 / 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.

º원단
겉감 - Polyester 100%
폴리소재 원단에 전판 디지털프린팅 작업으로 빠른건조와 생활 방수가 특징입니다.
안감 - Polyester 100%
가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용시 정전기를 보완합니다.
충전재 - 덕다운 80/20
다운중량_WS 기준 : 216 G
RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 55, 가슴 : 56, 어깨 : 48.5, 소매 : 56
WM - 총장 : 57, 가슴 : 58.5, 어깨 : 50, 소매 : 57
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
우먼 RDS 씨빅 플라워 다운 숏 푸퍼 네이비 수량증가 수량감소 189000 (  3970)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다