OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 니트 버킷 햇 블랙
판매가 39,000원
할인판매가 27,300원 30%
  • 기간할인
자체상품코드 CO2204CA12BK
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
커버낫 C 로고 라벨로 포인트를 준 니트 버킷 햇.
-램스울 소재 활용 / 램스울 소재를 활용하여 보온성이 뛰어나며 터치감이 부드럽습니다.
-커버낫 C 로고 라벨 포인트의 비니 / 커버낫 C 로고 라벨 포인트를 적용한 종 모양 디자인과 베이직한 컬러를 사용하여 아메카지룩, 컨템포러리룩등 다양한 스타일에 조화롭게 매치 가능합니다.
-베이직한 핏 / 머리를 충분히 감싸 얼굴이 작아 보이는 핏 감과 편안한 착용감이 특징입니다.

º원단
Acrylic 100% / 아크릴 100%로 제작하여 보온성이 뛰어나고 가볍습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 29, 세로 : 14
º디자인
커버낫 C 로고 라벨로 포인트를 준 니트 버킷 햇.
-램스울 소재 활용 / 램스울 소재를 활용하여 보온성이 뛰어나며 터치감이 부드럽습니다.
-커버낫 C 로고 라벨 포인트의 비니 / 커버낫 C 로고 라벨 포인트를 적용한 종 모양 디자인과 베이직한 컬러를 사용하여 아메카지룩, 컨템포러리룩등 다양한 스타일에 조화롭게 매치 가능합니다.
-베이직한 핏 / 머리를 충분히 감싸 얼굴이 작아 보이는 핏 감과 편안한 착용감이 특징입니다.

º원단
Acrylic 100% / 아크릴 100%로 제작하여 보온성이 뛰어나고 가볍습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 29, 세로 : 14
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
니트 버킷 햇 블랙 수량증가 수량감소 39000 (  820)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다