OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 예티 플리스 집업 자켓 아이보리
판매가 129,000원
할인판매가 90,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2103JK11IV
원산지 인도네시아
상품간략설명 º디자인
여유있는 실루엣으로 제작하여 다양한 이너를 레이어드할 수 있으며, 누구나 가볍고 편하게 걸칠 수 있는 FW시즌 데일리웨어의 예티 플리스 집업 자켓
보온성이 뛰어난 헤비플리스 소재를 사용하였고, 립스탑 소재를 배색하여 디자인성과 내구성을 모두 높였으며, 우진 플라스틱 부자재를 사용하여 품질을 높였습니다.
- 메탈지퍼보다 가볍고 사용이 편리한 메탈룩스 지퍼를 사용
- 립스탑 소재를 사용하여 견뢰도 강화
- 플라스틱 부자재 중 최고 등급인 우진 플라스틱 파츠를 사용
- 커버낫의 시그니처 심볼인 서클 로고를 실리콘 와펜으로 제작
- 커버낫 어센틱 로고를 자수로 표현
- 밴드 디테일로 보온성을 더하고 편의성을 높임
- 메인지퍼에 포인트 컬러 지퍼풀러를 사용하여 완성도를 높임


º원단
겉감 Polyester 100%, 안감 Polyester 100%
겉감 : FLEECE 천연양털과 흡사한 부드러운 촉감과 높은 보온성을 갖고 있습니다. 가볍고 구김이 가지않고 강도가 높으며 신축성이 좋고, 습기에도 잘 젖지 않으며 수분에 노출되어도 빨리 마르는 속건성이 특징입니다.

안감 : 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용시 정전기를 보완한 소재입니다.


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 59, 가슴 : 60, 어깨 : 55, 소매 : 55
M - 총장 :67, 가슴 : 62.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 60
L - 총장 : 69, 가슴 : 65, 어깨 : 58, 소매 : 61
XL - 총장 : 71, 가슴 : 67.5, 어깨 : 59.5, 소매 : 62
º디자인
여유있는 실루엣으로 제작하여 다양한 이너를 레이어드할 수 있으며, 누구나 가볍고 편하게 걸칠 수 있는 FW시즌 데일리웨어의 예티 플리스 집업 자켓
보온성이 뛰어난 헤비플리스 소재를 사용하였고, 립스탑 소재를 배색하여 디자인성과 내구성을 모두 높였으며, 우진 플라스틱 부자재를 사용하여 품질을 높였습니다.
- 메탈지퍼보다 가볍고 사용이 편리한 메탈룩스 지퍼를 사용
- 립스탑 소재를 사용하여 견뢰도 강화
- 플라스틱 부자재 중 최고 등급인 우진 플라스틱 파츠를 사용
- 커버낫의 시그니처 심볼인 서클 로고를 실리콘 와펜으로 제작
- 커버낫 어센틱 로고를 자수로 표현
- 밴드 디테일로 보온성을 더하고 편의성을 높임
- 메인지퍼에 포인트 컬러 지퍼풀러를 사용하여 완성도를 높임


º원단
겉감 Polyester 100%, 안감 Polyester 100%
겉감 : FLEECE 천연양털과 흡사한 부드러운 촉감과 높은 보온성을 갖고 있습니다. 가볍고 구김이 가지않고 강도가 높으며 신축성이 좋고, 습기에도 잘 젖지 않으며 수분에 노출되어도 빨리 마르는 속건성이 특징입니다.

안감 : 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용시 정전기를 보완한 소재입니다.


ºSIZE(CM)
S - 총장 : 59, 가슴 : 60, 어깨 : 55, 소매 : 55
M - 총장 :67, 가슴 : 62.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 60
L - 총장 : 69, 가슴 : 65, 어깨 : 58, 소매 : 61
XL - 총장 : 71, 가슴 : 67.5, 어깨 : 59.5, 소매 : 62
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
예티 플리스 집업 자켓 아이보리 수량증가 수량감소 129000 (  2710)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다