OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 어센틱 타입1 백팩 블랙
판매가 139,000원
할인판매가 97,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2200BP08BK
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
-아웃도어 무드의 실루엣과 커버낫 빅로고를 조합하여 디자인 된 새로운 타입의 백팩.
-리사이클 US코듀라 더블립 원단을 전면에 사용하여 가볍고 견고합니다.
-리사이클 폴리 840D 원단을 사용해 가볍고 내구성이 뛰어나며 생활방수가 가능합니다.
-전면 데이지 체인 디테일 적용으로 디자인 포인트가 되며 사용자가 편의에 맞게 고리를 걸어 사용할 수 있습니다.
-등판 아일랜드 패턴의 에어메쉬로 착용감이 우수하며 무게 밸런스 스트랩을 이용해 어깨의 무게 부담을 덜어 줍니다.
-내부 노트북 수납부를 이용해 15인치 노트북까지 수납이 가능합니다.

º원단
겉감 - REPREVE (POLY 100) / RECYCLE CODURA DOUBLE RIP
미국 UNIFI사의 리사이클 소재 브랜드 이름으로 매년 200억병 이상의 페트병을 재활용하는 리사이클 소재 전문 회사입니다.
버려지는 PET병을 재활용하여 만든 재생 폴리에스터 원사를 이용해 재직한 친환경 원단이며 일반 폴리 원단보다 광택감이 좋고 인장강도가 높아 견고하며 가볍고 내마모성이 좋습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 30, 세로 : 52, 폭: 14

RELATED PRODUCTS

º디자인
-아웃도어 무드의 실루엣과 커버낫 빅로고를 조합하여 디자인 된 새로운 타입의 백팩.
-리사이클 US코듀라 더블립 원단을 전면에 사용하여 가볍고 견고합니다.
-리사이클 폴리 840D 원단을 사용해 가볍고 내구성이 뛰어나며 생활방수가 가능합니다.
-전면 데이지 체인 디테일 적용으로 디자인 포인트가 되며 사용자가 편의에 맞게 고리를 걸어 사용할 수 있습니다.
-등판 아일랜드 패턴의 에어메쉬로 착용감이 우수하며 무게 밸런스 스트랩을 이용해 어깨의 무게 부담을 덜어 줍니다.
-내부 노트북 수납부를 이용해 15인치 노트북까지 수납이 가능합니다.

º원단
겉감 - REPREVE (POLY 100) / RECYCLE CODURA DOUBLE RIP
미국 UNIFI사의 리사이클 소재 브랜드 이름으로 매년 200억병 이상의 페트병을 재활용하는 리사이클 소재 전문 회사입니다.
버려지는 PET병을 재활용하여 만든 재생 폴리에스터 원사를 이용해 재직한 친환경 원단이며 일반 폴리 원단보다 광택감이 좋고 인장강도가 높아 견고하며 가볍고 내마모성이 좋습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 30, 세로 : 52, 폭: 14
[교환 및 환불규정]
제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
어센틱 타입1 백팩 블랙 수량증가 수량감소 139000 (  2920)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다