OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 스탠드 칼라 체크 셔츠 네이비
판매가 89,000원
할인판매가 62,300원 (30% 할인)
  • 기간할인
쿠폰적용가 82,770원 (10.0% 할인)
자체상품코드 CO2201SH04NA
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
시어한 체크 소재가 특징인 아이템으로, 한여름에도 활용 가능하며, 단추가 아닌 선그립을 사용해 포인트를 준 스탠드 칼라 체크 셔츠.
-선그립 디테일 / 단추 대신 선그립 사용으로 편의성과 활동성을 높였습니다.
-커버낫 라벨 탭 / 커버낫 어센틱 로고 라벨 탭을 사용하여 포인트를 주었습니다.
-내구성이 높은 이본침 봉제 / 셔츠 옆선 이본침 봉제로 완성도를 높였습니다.
-실루엣을 고려한 플리츠 디테일 / 후면 셔링 디테일을 적용시켜 편안하고 자연스러운 A 라인 실루엣을 적용하였습니다.

º원단
겉감 - Check / Cotton 100%
얇은 60수 원사로 소프트한 터치감 및 고급스러운 느낌과 썸머시즌에 적합한 가볍고 시원한 소재입니다.
*밝은 컬러 원단 비칠 수 있음

ºSIZE(CM)
M - 총장 : 80, 가슴 : 63.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 62
L - 총장 : 82, 가슴 : 66, 어깨 : 57, 소매 : 63

RELATED PRODUCTS

º디자인
시어한 체크 소재가 특징인 아이템으로, 한여름에도 활용 가능하며, 단추가 아닌 선그립을 사용해 포인트를 준 스탠드 칼라 체크 셔츠.
-선그립 디테일 / 단추 대신 선그립 사용으로 편의성과 활동성을 높였습니다.
-커버낫 라벨 탭 / 커버낫 어센틱 로고 라벨 탭을 사용하여 포인트를 주었습니다.
-내구성이 높은 이본침 봉제 / 셔츠 옆선 이본침 봉제로 완성도를 높였습니다.
-실루엣을 고려한 플리츠 디테일 / 후면 셔링 디테일을 적용시켜 편안하고 자연스러운 A 라인 실루엣을 적용하였습니다.

º원단
겉감 - Check / Cotton 100%
얇은 60수 원사로 소프트한 터치감 및 고급스러운 느낌과 썸머시즌에 적합한 가볍고 시원한 소재입니다.
*밝은 컬러 원단 비칠 수 있음

ºSIZE(CM)
M - 총장 : 80, 가슴 : 63.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 62
L - 총장 : 82, 가슴 : 66, 어깨 : 57, 소매 : 63
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
스탠드 칼라 체크 셔츠 네이비 수량증가 수량감소 89000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다