OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 에센셜 파자마 세트 네이비
판매가 89,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 71,200원 (20% 할인)
  • 기간할인
자체상품코드 CO2103TCE1NA
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
커버낫에서 새롭게 보이는 에센셜 라인은,
소비자들이 가장 필요로 하는 제품을 합리적으로 제시합니다.

에센셜 파자마는 남녀노소 입을 수 있도록 여유로운 실루엣을 바탕으로 클래식한 디자인에 커버낫 컬러감을 녹여냈습니다.
- 기존의 직조 라벨 대신 실리콘 나염으로 로고와 사이즈, 세탁 방법을 프린팅하여 거슬림 없이 착용 가능
- 커버낫의 시그니처 컬러인 화이트로 바인딩 봉제하여 완성도를 높임
- 커버낫에서 개발한 단추를 사용하여 디자인의 완성도를 높임

º원단
Cotton 100%
착용감이 좋은 면 소재로, 땀 흡수에 탁월하고, 가먼트 워싱을 하여 세탁에도 수축이나 틀어짐을 최소화 하였습니다.


ºSIZE(CM)
*상의
S - 총장 : 68, 가슴 : 57, 어깨 : 51, 소매 : 57.5
L - 총장 : 73, 가슴 : 62, 어깨 : 54, 소매 : 61.5
*하의
S - 총장 : 99, 허리 : 34, 허벅지 : 33.4, 밑위 : 31.5, 밑단 : 20
L - 총장 : 104, 허리 : 39, 허벅지 : 36, 밑위 : 33.5, 밑단 : 21

RELATED PRODUCTS

º디자인
커버낫에서 새롭게 보이는 에센셜 라인은,
소비자들이 가장 필요로 하는 제품을 합리적으로 제시합니다.

에센셜 파자마는 남녀노소 입을 수 있도록 여유로운 실루엣을 바탕으로 클래식한 디자인에 커버낫 컬러감을 녹여냈습니다.
- 기존의 직조 라벨 대신 실리콘 나염으로 로고와 사이즈, 세탁 방법을 프린팅하여 거슬림 없이 착용 가능
- 커버낫의 시그니처 컬러인 화이트로 바인딩 봉제하여 완성도를 높임
- 커버낫에서 개발한 단추를 사용하여 디자인의 완성도를 높임

º원단
Cotton 100%
착용감이 좋은 면 소재로, 땀 흡수에 탁월하고, 가먼트 워싱을 하여 세탁에도 수축이나 틀어짐을 최소화 하였습니다.


ºSIZE(CM)
*상의
S - 총장 : 68, 가슴 : 57, 어깨 : 51, 소매 : 57.5
L - 총장 : 73, 가슴 : 62, 어깨 : 54, 소매 : 61.5
*하의
S - 총장 : 99, 허리 : 34, 허벅지 : 33.4, 밑위 : 31.5, 밑단 : 20
L - 총장 : 104, 허리 : 39, 허벅지 : 36, 밑위 : 33.5, 밑단 : 21
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
에센셜 파자마 세트 네이비 수량증가 수량감소 89000 (  2140)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

게시물이 없습니다