OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 램스울 C 로고 크루넥 니트 그린
판매가 79,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 47,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2204KT01GN
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
프리미엄 울 원사를 사용하여 커버낫의 시그니처 C 로고를 빅 사이즈로 니팅 하여 제작한 램스울 C 로고 크루넥 니트.
-립 디테일 / 목부분과 소맷단, 몸 판 밑단을 서로 다른 조직의 립으로 니팅 하여 착용감을 업그레이드하였습니다.
-C 로고 니팅 / 전면에 니팅 한 C 로고와 밑단, 소맷단 끝에 적용된 컬러 배색이 포인트입니다.
-포인트 디테일 / 몸 판 밑단에는 포인트 라벨을 추가하여 디자인에 포인트를 더했습니다.
-램스울 블랜디드 / 호주산 램스울을 혼방한 프리미엄 방모사로, 원사 선염 공정을 거쳐 부드러운 터치감이 특징입니다. 또한, 통기성이 좋고 보온성이 뛰어나다는 장점이 있습니다.

º원단
Nylon 50% Wool 30% Acrylic 10% Rayon 10%
호주산 램스울을 혼방한 프리미엄 방모사로, 원사 선염 공정을 거쳐 부드러운 터치감이 특징입니다.
통기성이 좋고 보온성이 뛰어나다는 장점이 있습니다.

ºSIZE(CM)
XS - 총장 : 63, 가슴 : 50.5, 어깨 : 49, 소매 : 56
S - 총장 : 65, 가슴 : 53, 어깨 : 55, 소매 : 57
M - 총장 : 67, 가슴 : 55.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 58
L - 총장 : 69, 가슴 : 58, 어깨 : 58, 소매 : 59
XL - 총장 : 71, 가슴 : 60.5, 어깨 : 59.5, 소매 : 60
XXL - 총장 : 72, 가슴 : 63, 어깨 : 61, 소매 : 61
º디자인
프리미엄 울 원사를 사용하여 커버낫의 시그니처 C 로고를 빅 사이즈로 니팅 하여 제작한 램스울 C 로고 크루넥 니트.
-립 디테일 / 목부분과 소맷단, 몸 판 밑단을 서로 다른 조직의 립으로 니팅 하여 착용감을 업그레이드하였습니다.
-C 로고 니팅 / 전면에 니팅 한 C 로고와 밑단, 소맷단 끝에 적용된 컬러 배색이 포인트입니다.
-포인트 디테일 / 몸 판 밑단에는 포인트 라벨을 추가하여 디자인에 포인트를 더했습니다.
-램스울 블랜디드 / 호주산 램스울을 혼방한 프리미엄 방모사로, 원사 선염 공정을 거쳐 부드러운 터치감이 특징입니다. 또한, 통기성이 좋고 보온성이 뛰어나다는 장점이 있습니다.

º원단
Nylon 50% Wool 30% Acrylic 10% Rayon 10%
호주산 램스울을 혼방한 프리미엄 방모사로, 원사 선염 공정을 거쳐 부드러운 터치감이 특징입니다.
통기성이 좋고 보온성이 뛰어나다는 장점이 있습니다.

ºSIZE(CM)
XS - 총장 : 63, 가슴 : 50.5, 어깨 : 49, 소매 : 56
S - 총장 : 65, 가슴 : 53, 어깨 : 55, 소매 : 57
M - 총장 : 67, 가슴 : 55.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 58
L - 총장 : 69, 가슴 : 58, 어깨 : 58, 소매 : 59
XL - 총장 : 71, 가슴 : 60.5, 어깨 : 59.5, 소매 : 60
XXL - 총장 : 72, 가슴 : 63, 어깨 : 61, 소매 : 61
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
램스울 C 로고 크루넥 니트 그린 수량증가 수량감소 79000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다