OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

22SUMMER 이도현 룩북 댓글 이벤트 (이벤트 종료)


COVERNAT 22SUMMER CAMPAIGN


 

배우 이도현과 함께한 커버낫의 22SUMMER CAMPAIGN 이 공개되었습니다.

‘우리의 여름 : SUMMER. LOVE. WEEKEND!’ 메세지를 담은 커버낫의 22’ SUMMER 캠페인입니다.

 

커버낫의 뮤즈, 이도현과 함께 보낸 달콤했던 여름 휴식.

혼자만의 여유를 즐기기도 하고 연인과 함께 데이트도 하는 평범함이 더욱 특별해지는 주말 속 시간들을 담았습니다.

따뜻한 햇살과 이국적인 풍경 속 이도현의 여름 스타일링을 지금 만나보세요.

 

룩북 발행을 기념하여 마음에 드는 룩북 이미지와 감상평을 남겨주시면 추첨을 통해 총 다섯 분께 룩북 속 이도현씨가 착용한 커버낫 22SS 상품을 선물로 드립니다.

 

선택한 룩북 이미지 번호와 상품명, 감상평을 댓글을 남겨주시기 바랍니다.


감사합니다.

 

- 기간 : 2022.04.18(월) - 2022.04.30(토)

- 발표 : 2022.05.04(수) 개별 연락1. 테리 폴로티 네이비 (1명)

2. 카라 티셔츠 화이트(1명)

3. 쿨 케이블 니트 폴로티 네이비(1명)

4. C 로고 티셔츠 그린 (1명)

5. 서클 클로버 티셔츠 화이트 (1명)

(*사이즈는 랜덤으로 증정되는 점 참고 부탁드립니다.)


[룩북 보러가기]

1. 아플리케 아치 로고 티셔츠 블루

2. 테리 폴로티 네이비

3. 카라 티셔츠 화이트

4. C 로고 옥스포드 하프 셔츠 민트